Tag: ,

Neki ljudi presijeku tvoj put i zauvijek promijene smjer tvoga kretanja

Ljudi su to kojima na licu možeš vidjeti njihovu dušu. Kada si u njihovoj blizini vrijeme prestaje teći jer osjećaš da možeš biti ono što jesi, ne moraš...