Tag: ,

Top 20 arheoloških destinacija Hrvatske u jednom priručniku

Publikacija je tiskana u 1000 primjeraka na hrvatskom i engleskom, a cilj joj je privući turiste koje interesira kulturna i povijesna ponuda. Opširan i bogat...