Tag: , ,

Željko Maganjić

Muzej Domovinskog rata: Današnji datum ima posebno značenje

Nastojeći i u ovim neuobičajenim i teškim uvjetima iznova istaći značajnu ulogu koju muzeji zauzimaju u društvu, prvenstveno kao sakupljači, čuvari i tumači...