Tag: ,

Nastavak zamućenja mreže Šumeta i raspored cisterne za danas

Iako je mutnoća na izvorištu Šumeta unutar dozvoljenih vrijednosti, povišena mutnoća još je prisutna u dijelovima vodoopskrbne mreže Šumeta pa se u tom naselju...

Zamućenje Duboke Ljute, Šumeta i dijela Palate te nastavak zamućenja Zavrelja

Uslijed obilne kiše mutnoća iznad dozvoljene vrijednosti pojavila se i u vodoopskrbnim mrežama Duboke Ljute, Šumeta i dijela Palate (samo na području Zatona), a...

Nastavak zamućenja Palate i zamućenja Duboke Ljute

Uslijed obilne kiše došlo je do zamućenja izvorišta Palata iznad dozvoljene vrijednosti, a pregledom terena povišena mutnoća izmjerena je, uz izvorište, i u...

Uslijed obilne kiše došlo je do zamućenja izvorišta Palata

Uslijed obilne kiše došlo je do zamućenja izvorišta Palata iznad dozvoljene vrijednosti. Voda je zamućena i ne preporuča se za piće samo na području Zatona, dok...

Zamućenje Omble, Palate, Duboke Ljute i Zavrelja

Uslijed obilne kiše u vodovodnim mrežama Omble, Palate, Duboke Ljute i Zavrelja došlo je do pojave povišenja mutnoće preko dozvoljenih vrijednosti pa se voda iz tih...

Uslijed obilne kiše došlo je do zamućenja izvorišta Omble i Palate

Uslijed obilne kiše došlo je do zamućenja izvorišta Omble i Palate preko dozvoljenih vrijednosti te se povišena mutnoća očekuje u vodovodnim mrežama navedenih...