Tko ima pravo na plaćanje premije dopunskog zdravstvenog osiguranja na teret državnog proračuna

574

Hrvatska stranka umirovljenika uputila je je obavijest za umirovljenike tko ima pravo na plaćanje premije dopunskog zdravstvenog osigurana na teret državnog proračuna (dopunsko zdravstveno osiguranje bez plaćanja premije)

TKO IIMA PRAVO:

Osigurane osobe mogu ostvariti pravo na plaćanje premije dopunskog zdravstvenog osiguranja na teret državnog proračuna ako njihov ukupan prihod u prethodnoj kalendarskoj godini, iskazan po članu obitelji, mjesečno ne prelazi iznos od:

– 2.065,60 kn

– 2.582,00 kn – za osiguranika – samca.

Pri utvrđivanje prihodovnog cenzusa u obzir se uzima prihod svih osoba koje žive u zajedničkom kućanstvu.

POZIVAMO SVE UMIROVLJENIKE:

– AKO ŽIVE SAMI, A MIROVINA IM JE MANJA OD 2.582 KUNE MJESEČNO, ODNOSNO

– AKO ŽIVE U VIŠEČLANOM KUĆANSTVU, A MIROVINA IM JE MANJA OD 2.065,60 KUNA

DA HITNO PODNESU ZAHTJEV U NAJBLIŽEM UREDU/ISPOSTAVI HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA DOPUNSKO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE NA TERET DRŽAVNOG PRORAČUNA – BEZ PLAĆANJA PREMIJE.

Što se uračunava u prihod?

Naknada za vrijeme privremene spriječenosti za rad (bolovanje), novčana potpora sukladno Zakonu o rodiljinim i roditeljskim potporama osim jednokratne novčane potpore za novorođeno dijete, novčana naknada za slučaj nezaposlenosti, stalna pomoć, pomoć za podmirenje troškova stanovanja, doplatak za pomoć i njegu, osobna invalidnina, naknada do zaposlenja, doplatak za djecu, ortopedski doplatak, opskrbnina i obiteljska invalidnina ostvareni prema posebnim propisima.

Koje dokaze o visini prihoda HZZO u pravilu pribavlja po službenoj dužnosti?

• o visini mirovine ostvarene u Republici Hrvatskoj;

• o visini dohotka (podaci od Porezne uprave);

• o visini primitaka ostvarenih prema propisima o socijalnoj skrbi;

• o visini drugih novčanih prava ostvarenih prema propisima o

mirovinskom osiguranju, o doplatku za djecu, o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji i o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata;

Koje dokaze o visini prihoda je osigurana osoba obvezna pribaviti osobno?

o visini plaće ostvarene kod poslodavca za rad u tuzemstvu i inozemstvu;

• o visini mirovine ostvarene u inozemstvu;

ŠTO TREBA NAPRAVITI:

OTIĆI OSOBNO U NAJBLIŽI URED HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE (HZZO) I POPUNITI PONUDU ZA SKLAPANJE UGOVORA O DOPUNSKOM ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU NA TERET SREDSTAVA DRŽAVNOG PRORAČUNA TE SLIJEDITI UPUTE STRUČNE OSOBE IZ HZZO-a

Komentari
Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *