U sklopu projekta SMILE PLUS održan promotivni događaj i sastanak s lokalnim dionicima

198

U sklopu projekta SMILE PLUS održan je promotivni događaj i sastanak s lokalnim dionicima u prostorijama DURA-e 27. lipnja 2022. godine.

SMILE PLUS projekt svojevrsna je kapitalizacija rezultata prethodno implementiranog projekta SMILE, a putem kojeg su se nadogradili i proširili scenariji mobilnosti kao podrška novim prometnim politikama u zagušenim urbanim područjima. Nadogradnja scenarija mobilnosti odnosi se na promjenu ponašanja stanovnika u kontekstu utjecaja Covid-19 pandemije.

Događaj je otvorila Tea Gjivić Puzović, voditeljica projekta u ime Dubrovačke razvojne agencije. 

Na događaju su sudjelovali predstavnici Grada Dubrovnika, Libertasa, Sanitat-a te građani. Jedan od partnera na projektu, Francescco Bruzzone sa sveučilišta IUAV iz Venecije predstavio je važnost izrade strateških dokumenta kao što su SUMP-ovi (plan održive urbane mobilnosti). Prezentirane su i nove mogućnosti financiranja kroz EU fondove, te nakon održanih prezentacija i kratke rasprave, predstavljen je video tutorial o izradi SUMP-a.

Financiranje SMILE PLUS projekta osigurano je od strane Europskog Fonda za Regionalni Razvoj (ERDF) u periodu od 1.1.2022. godine do 30.6.2022. godine. 

Ukupna vrijednost projekta iznosi 161.381,40 EUR, pri čemu Europska unija kroz Europski fond za regionalni razvoj sufinancira 135.246,40 EUR, a kroz Instrument za pretpristupnu pomoć (IPA II) 26.135,00 EUR-a. Projekt traje 6 mjeseci, a budžet za Dubrovačku razvojnu agenciju DURA-u d.o.o. iznosi 22.798,19 EUR.

Dodatne informacije o projektu se nalaze na sljedećim poveznicama:

https://smile.adrioninterreg.eu/

https://www.facebook.com/adrion.smile/

Komentari
Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *