Tečaj ikonopisanja održat će se od 19. do 22. siječnja u Dubrovniku u organizaciji Vijeća za kulturu i znanost Dubrovačke biskupije, a vodit će ga članovi Hrvatske udruge ikonopisaca “Josip Ružić”.

Prijaviti se može već sada.