VAŽNO! Grad Dubrovnik raspisao javni natječaj, potrebno 40 radnika u sklopu provedbe programa javnih radova

428

Sukladno Uvjetima i načinima korištenja sredstava za provedbu mjera aktivne politike zapošljavanja u 2017. godini, u sklopu mjere javni rad, a u suradnji sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje (u daljnjem tekstu HZZ) koji je donio Prijedlog programa javnog rada – aktivacija nezaposlenih osoba na poslovima preventivnih mjera zaštite od požara i bujičnih poplava, sukladno članku 41. Statuta Grada Dubrovnika (“Službeni glasnik Grada Dubrovnika”, broj 4/09, 6/10, 3/11, 14/12, 5/13, 6/13 – pročišćeni tekst i 9/15), gradonačelnik Grada Dubrovnika, dana 1. prosinca 2017. godine, objavljuje

JAVNI POZIV

Grad Dubrovnik oglašava potrebu za 40 radnika/ica bez obzira na završenu razinu obrazovanja, za radna mjesta u sklopu provedbe programa javnih radova „Aktivacija nezaposlenih osoba na poslovima preventivnih mjera zaštite od požara i bujičnih poplava“ gdje sufinanciranje troškova zaposlenih radnika od strane HZZ-a iznosi 100% na vremenski period od 6 mjeseci.

Za poslove se mogu prijaviti osobe prijavljene u evidenciji nezaposlenih.

Prijavu mogu dostaviti i osobe koje su korisnici zajamčene minimalne naknade sukladno zakonu o socijalnoj skrbi, i to za rad u nepunom radnom vremenu, pri čemu ostvaruju proporcionalni dio plaće ne na temelju javnog rada, a istovremeno im se ne obustavlja isplata zajamčene minimalne naknade.

Osobe koje su radile u javnom radu u vremenu duljem od 12 mjeseci unazad 3 godine ne mogu biti uključene u javni rad.

Prijave se dostavljaju u roku od 7 dana od objave javnog poziva u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, na adresu Grad Dubrovnik, Pred dvorom 1, 20000 Dubrovnik, s naznakom „JAVNI POZIV – JAVNI RADOVI  – NE OTVARAJ“ odnosno u periodu od 01. prosinca 2017. godine do 08. prosinca 2017. godine.

Prijavu je potrebno dostaviti na obrascu prijave koji je oglašen je na web stranici Grada Dubrovnika, na stranici HZZ-e, te ga je moguće preuzet u pisarnici Grada Dubrovnika.

Povjerenstvo za provedbu zapošljavanja će nakon zaprimljenih prijava pozvati kandidate na intervju.

Dokumenti uz članak

OGLAS – JAVNI RADOVI 2017.pdf

JAVNI RADOVI – OBRAZAC PRIJAVE

PROGRAM JAVNOG RADA

Ugovor o radu s prihvatljivim kandidatima se potpisuje isključivo u slučaju odobrenja programa od strane HZZ-a.

Komentari
Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *