30. sjednica Gradskog vijeća Grada Dubrovnika

28 Svi 2020
Autor :  

30. sjednica Gradskog vijeća Grada Dubrovnika održat će se u četvrtak. 4. lipnja, s početkom u 11:00 sati. Sjednica će se održati u Velikoj vijećnici Grada Dubrovnika, Pred Dvorom 1. 

KLASA: 021-05/17-01/01

URBROJ: 2117/01-09-20-30                                                      

Dubrovnik, 26. svibnja 2020.­                                                    

VIJEĆNICIMA GRADSKOG VIJEĆA

GRADA DUBROVNIKA

 

 -  S   V   I   M   A -

Sazivam  30. sjednicu Gradskog  vijeća  Grada  Dubrovnika           

                za četvrtak, 4. lipnja  2020., s početkom u 11:00 sati

               ___________________________________________________

Sjednica će se održati u Velikoj vijećnici Grada Dubrovnika, Pred Dvorom 1, u Dubrovniku.

Za sjednicu se predlaže

D n e v n i  r e d

1.    Vijećnička pitanja.

2.    Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu gradonačelnika Grada Dubrovnika u razdoblju od 1. srpnja 2019. do 31. prosinca 2019. godine.

3.    Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Dubrovnika za 2019. godinu.

4.    Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu gradske uprave Grada Dubrovnika.

5.    Prijedlog odluke o dopuni Odluke o komunalnoj naknadi.

6.    Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova na području Grada Dubrovnika.

7.    Prijedlog odluke o dopuni Odluke o uređenju prometa na području Grada Dubrovnika.

8.    Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji i načinu naplate i kontrole parkiranja u Gradu Dubrovniku.

9.    Prijedlog odluke o kriterijima za financiranje Javne vatrogasne postrojbe Grada Dubrovnika u 2020. godini.

10.  Prijedlog odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva u 2020. godini.

11.  Prijedlog pravilnika o prometovanju ulicom Branitelja Dubrovnika u smjeru kretanja Boninovo – Pile.

12.  Prijedlog pravilnika o izmjenama Pravilnika o snimanju na javnim površinama i u prostorima kojima gospodari Grad Dubrovnik.

13.  Prijedlog izmjena i dopuna Plana korištenja javnim površinama izvan povijesne jezgre.

14.  Prijedlog zaključka o prihvaćanju Godišnjeg izvještaja o poslovanju Javne ustanove Rezervat Lokrum za 2019. godinu.

15.  Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu.

16.  Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu.

17.  Prijedlog zaključka o ukidanju statusa puta, odnosno javnog dobra u općoj uporabi za dio nekretnine katastarske oznake čest. zem. 1513 k.o. Trsteno, površine 18m2.

18.  Prijedlog zaključka o ukidanju statusa puta, odnosno javnog dobra u općoj uporabi dio nekretnine čest. zem. 1315 k.o. Gruž u površini od 9 m2.

19.  Prijedlog zaključka o ukidanju statusa puta, odnosno javnog dobra u općoj uporabi dio nekretnine čest. zem. 1315 k.o. Gruž u površini od 6 m2.

20.  Prijedlog zaključka o ukidanju statusa puta, odnosno javnog dobra u općoj uporabi dio nekretnine čest. zem. 1162/1, put, k.o. Gruž.

21.  Prijedlog zaključka o prihvaćanju teksta Ugovora o ustupanju javnih parkirališnih površina za organizaciju javnih parkirališta u 2020. godini s društvom Sanitat Dubrovnik d.o.o.

22.  Prijedlog zaključka o sklapanju Ugovora o osnivanju prava služnosti polaganja elektroenergetskog kabelskog voda KB 10 (20) Kv TS ŠUNJ SELO - TS HOTEL GRAND i ODC za TS ŠUNJ PLAŽA sa HEP ODS Elektrojug Dubrovnik d.o.o.

23.  Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o stanju zaštite od požara i stanju provedbe godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području Grada Dubrovnika u 2019. godini.

24.  Prijedlog godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području Grada Dubrovnika za 2020. godinu.

25.  Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Opće uvjete isporuke uslužnih komunalnih djelatnosti obrta PALMA PLUS vl. Dubravke Ivelja.

26.  Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Opće uvjete isporuke uslužnih komunalnih djelatnosti obrta za usluge nosača Mesnice „T-Bone Steak“ vl. Boža Pulića.

27.  Prijedlog zaključka o sklapanju Dodatka 1. Sporazuma o suradnji na razvojnom projektu HEP-a za izgradnju infrastrukture za punjenje elektromotornih vozila.

28.  Prijedlog zaključka o sklapanju Sporazuma o suradnji na razvojnom projektu HEP-a za izgradnju infrastrukture za punjenje elektromotornih vozila.

29.  Prijedlog odluke o osnivanju  Povjerenstva za  provedbu Strategije razvoja sporta i sportske infrastrukture u Gradu Dubrovniku 2018 – 2028.

30.  Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na tekst Statuta Osnovne škole Montovjerna.

31.  Prijedlog kandidata za imenovanje sudaca porotnika i sudaca porotnika za mladež Županijskog suda u Dubrovniku.

32.  Prijedlog rješenja o imenovanju ravnatelja/ice Javne ustanove Dječji vrtići Dubrovnik.

Prijedlog akta za 31. i 32. točku predloženog dnevnog reda bit će Vam dostavljen nakon što ih utvrdi ovlašteni odbor Gradskog vijeća Grada Dubrovnika.

O možebitnom izostanku, molim, javite na telefon: 351-842 ili 351-823.

Materijali za sjednicu bit će vam dostupni na web-stranici Grada Dubrovnika: Gradsko vijeće – Sjednice.

                 

Predsjednik Gradskog vijeća:

mr.sc. Marko Potrebica, v. r.

Dubrovnikinsider.hr koristi kolačiće (eng. cookies) kako bi vam pružio bolje korisničko iskustvo. Nastavkom pregleda Dubrovnikinsider.hr stranice slažete se sa korištenjem kolačića. Više o tome možete pročitati u pravilima korištenja Više detalja…