Dubrovnik Insider

Dubrovnik Insider

Pošalji e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Video u kojem je trebinjski političar Nebojša Vukanović izrazio podršku kandidaturi Andra Vlahušića za dubrovačkog gradonačelnika, o kojem je Dubrovnik INsider prvi pisao i koji možete pogledati ovdje, izazvao je pozornost kod Dubrovčana. Na sve se oglasio ponovo i Vukanović iznoseći svoju istinu kroz dvanaestominutni video.

Vukanović priča o Drugom svjetskom ratu, žrvama osoba srpske nacionalnosti, ali proziva i dubrovačke medije, a Dubrovnik INsider naziva "desničarskim siteom". Vlahušić je za lokalnu televiziju izjavio kako ovu priču potenciraju iz ureda dubrovačkog gradonačelnika i kako njemu nije potrebna potpora s druge strane granice. Naglasio je kako Dubrovčani dobro znaju što je radio 1991. i 1992. godine.

Iako su izbori tek u svibnju, utrka za prvog čovjeka Dubrovnika, već je počela.

Zaposlen je bio na Klinici za ginekologiju i porodništvo KB Sveti Duh od 1999. Ginekolog operater sa višegodišnim kliničkim i dijagnostičkim iskustvom, međunarodnom edukacijom iz polja ginekološke minimalno invazivne operative ( histeroskopija i laparoskopija). Kao predavač sudjelovao je u različitim poslijediplomskim tečajevima trajne edukacije ginekologa u Republici Hrvatskoj.

"U dubokoj boli javljamo da nas je jučer napustio naš veliki prijatelj i suradnik, vrstan stručnjak, divan čovjek, doktor Mario Kerner. Ljubazan, pun empatije, staložen i stručan, dr. Kerner je ostavio neizbrisiv trag kako kod svojih pacijenata tako i kod svojih suradnika. Sjećanje na na dr. Kernera živjet će s nama svakodnevno kroz sve što nas je naučio i zauvijek ćemo biti zahvalni što smo ga imali. Počivao u miru." objavili su na društvenim mrežama Poliklinike Medifem

U Dubrovačko-neretvanskoj županiji u posljednja 24 sata zabilježeno je 17 novih slučajeva zaraze koronavirusom (devet je utvrđeno brzim antigenskim testom). Radi se o osam osoba iz Dubrovnika, četiri iz Korčule, tri iz Metkovića te po jednoj iz Konavala i Ploča. Od spomenutih slučajeva jedan je korisnik Doma za starije Dubrovnik – Thermotherapia.

Ukupno su zaražene 4 osobe muškog spola i 13 osoba ženskog spola, a za njih devet je utvrđena epidemiološka veza.

Izliječeno je 26 osoba: po šest iz Dubrovnika i Župe dubrovačke, po tri iz Korčule i Lumbarde, dvije iz Metkovića, po jedna s Mljeta, iz Ploča, Pojezerja, Trpnja i Vele Luke te jedna osoba koja nema prebivalište na području naše županije.

U posljednja 24 sata obrađeno je 209 uzoraka, a od početka pandemije analizirano je ukupno 36 528 uzoraka.

U OB Dubrovnik hospitalizirana je 21 osoba pozitivna na koronavirus. Dva pacijenata zahtijevaju intenzivnu skrb i oba su na invazivnoj ventilaciji.

U samoizolaciji je 615 osoba, a u posljednja 24 sata zabilježena su tri kršenja mjere samoizolacije (dva na granici). Od početka pandemije utvrđeno je ukupno 217 slučajeva kršenja samoizolacije (91 na graničnim prijelazima).

Stožer CZ DNŽ i dalje apelira na građane da se drže svih propisanih mjera od strane Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i Stožera civilne zaštite RH.

Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske iz sredstava javnoga priopćavanja doznalo je da je  Gradsko vijeće Grada Dubrovnika iniciralo izradu Urbanističkoga plana uređenja naselja  Suđurađ na otoku Šipanu te da je prijedlog Plana predstavljen i o njemu se javno raspravljalo  u prosincu 2020. godine.  

Kako doznajemo, pri izradi Prijedloga plana poštivale su se potrebne procedure izradom  Maritimne i Krajobrazne studije te Konzervatorske podloge.  

U prijedlogu Plana, između ostaloga, pokušava se uvrstiti lučicu za jedrilice i jahte  („sezonsku luku nautičkog turizma“) koja se proteže južno od sadašnjeg pristaništa a tim  proširenjem lučice predviđeno je uvođenje novih sadržaja za sezonsko korištenje. Uz još neke  manjkavosti, prijedlog plana otvara mogućnost nove izgradnje kroz velike zone tzv. mješovite  namjene. 

Predloženi zahvati opsegom su nerazmjerni naslijeđenoj cjelini Suđurđa i izvjesno je da će je  ozbiljno ugroziti. 

Kao nacionalna udruga povjesničara umjetnosti, koja u svoje redove ubraja i istraživače  dubrovačkih ljetnikovaca, krajobraza i povijesnih ambijenata, protivimo se donošenju  ovakvog prijedloga, koji držimo neosjetljivim prema baštinskim vrijednostima pojedinih  zaštićenih spomenika i ambijenta istočnoga dijela otoka Šipana u cjelini.  

Prosvjedujemo zbog kasnog dostavljanja Konzervatorske podloge na uvid sudionicima  rasprave o Prijedlogu plana koja je objavljena na sam dan javne rasprave.  Ambijent naselja Suđurađ izvrstan je primjer očuvanosti tradicionalnog arhitektonskog sklopa  uklopljenog u prirodni okoliš. Razmatranja iz konzervatorske podloge, prema našem uvidu, predstavljena su kao pomoćni dokument razvojnoga plana, ali nažalost nisu dosljedno  provedena u planskom promišljanju, što ozbiljno ugrožava ambijentalnu vrijednost i  naslijeđenu, održavanu vizuru naselja.  

Zaštićena kulturna dobra nikako se ne mogu sagledavati punkcijski već su temeljne sastavnice  ansambla i njegove ukupne slike, a oba skupa vrijednosti dijelovi su konzervatorske i  planerske profesionalne predaje. Očuvani spomenici i ambijenti, koji nisu samo dio interesa  istraživača već i identiteta pripadnika lokalne zajednice, nikako ne smiju poslužiti kao  atrakcijski čimbenik novim sadržajima, odnosno njihov se prioritet ne smije učiniti nositeljem  sekundarne scenografske uloge u službi lukrativnih namjena. Trajnoj, oprezno prilagođavanoj  i održavanoj cjelini ne smiju se suprotstaviti ireverzibilni, za prirodni i kulturni krajolik štetni  i privremeni, odnosno sezonski novi sadržaji. 

Podsjećamo na neosjetljivost koja se manifestirala izgradnjom sklopa srodne namjene u Rijeci  dubrovačkoj, a prije toga i izgradnjom magistralne prometnice prema Dubrovniku, kada nisu  stradali samo pojedini, neprocjenjivi primjeri ladanjske arhitekture već i njihovo skladno 

uklapanje u prirodni okoliš. Ni njihova inherentna spomenička vrijednost, ni višedesetljetna  istraživanja najuglednijih hrvatskih povjesničara umjetnosti niti apeli tada nažalost nisu  zaustavili ono što su istaknuti predstavnici nacionalne povijesti umjetnosti, arhitekture,  urbanističkog planiranja i hortikulture vidjeli kao jasne primjere neosjetljivosti i devastacije.  

DPUH dijeli zabrinutost dijela građana otoka Šipana u vezi Prijedloga te poziva nadležne na  oprez pri postupku izrade Urbanističkoga plana uređenja. Stanovnicima otoka treba omogućiti  pažljivo osuvremenjivanje infrastrukture i poboljšanje kvalitete življenja kako bi i ambijent  koji obitavaju mogao održati kontinuitet postojanja i ukupnu vrijednost. To nikako ne znači  prepuštanje nepromišljenom proširivanju povijesnih prometnica. Konzervatorskim  procjenama pojedinosti unutar cjeline svakako treba pridodati pojačano valoriziranje cjeline  po sebi i unutar prirodnog krajolika. Kategoriju održiva razvitka ne vidimo u prenaglašavanju  noviteta, već u prilagodbi dobro promišljenih sadržaja uvijek nadređenom postojećem stanju. 

Stoga predlažemo da se izgradnja sezonske turističke lučice predvidi na nekom drugom  prikladnom mjestu, poštujući i ondje kulturne i krajobrazne vrijednosti. Probitak zajednice u  odnosu na naslijeđenu ambijentalnu vrijednost naselja vidimo prije svega u postupcima  opreznog održavanja i senzibilnog adaptiranja postojećega graditeljskog fonda, uz najveće  poštovanje prema autentičnosti pojedinih zaštićenih kulturnih dobara, ali i uz obvezu  poštivanja zbirne vrijednosti šipanskoga naselja. Spomenimo na ovome mjestu da  primjerenome održavanju i autentičnome uređenju središnje Place naselja Suđurađ, između  luke i ljetnikovca Stjepović-Skočibuha, treba pokloniti posebnu pažnju i oprez pri budućem  uređenju. 

Kako je navedeno, odnosi pojedinosti i cjeline, spomenika i ambijenata, dio su  konzervatorske ali i planerske predaje Europe. Oni ne pripadaju samo domenama teorijskog i  estetskog promišljanja već su, od početka 20. stoljeća, ključni instrumenti jačanja lokalnih  identiteta i ekonomske snage svih uključenih u procese održavanja. Niz međunarodnih  dokumenata, kojih je potpisnica i Republika Hrvatska, a dio su uspješnih praksi turističkih  središta Europe zasnovanih na promišljenom odnosu održavanja i razvitka, pokazuje uspjeh  takvog promišljanja: od Atenske povelje iz 1931, Mletačke povelje iz 1964, UNESCO-ove  Preporuke za očuvanje kulturnih dobara ugroženih javnim ili privatnim radovima iz 1968. do  Europske povelje o arhitektonskoj baštini i ICOMOS-ove Rezolucije o konzerviranju manjih  povijesnih gradova iz 1975. 

Pozivamo Gradsko vijeće Grada Dubrovnika da revidira program uređenja, izmjesti  prenaglašene nove sadržaje iz tradicionalnog ambijenta naselja Suđurađ ili ih njemu podredi,  pronađe rješenja u skladu sa suvremenim načelima prilagođene nove uporabe (adaptive reuse) unutar postojećih resursa kako bi baština, njezini korisnici i strani posjetitelji mogli steći razumnu korist.  

Nadležne stručne službe, napokon, pozivamo i ohrabrujemo da organičke ansamble naselja i  prirodne vrijednosti ovoga i ostalih Elafitskih otoka ne izlože planersko-inženjerskom  pragmatizmu, odnosno da ne popuste investicijskim pritiscima, neosjetljivima prema naslijeđenom skladu kulture i prirode i međunarodnim iskustvima prožimanja teorijskog  sagledavanja ambijentalnih vrijednosti i uspješne prakse.  

Za Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske, 

dr. sc. Marko Špikić 

dopredsjednik DPUH-a

Grad Dubrovnik je za projekt gradnje kolektora oborinske odvodnje u Ulici Andrije Hebranga u Gružu dobio građevinsku dozvolu. Sukladno dozvoli, planira se izgradnja oborinskog kolektora u ovoj ulici na potezu od Kunske ulice do postojećeg ispusta oborinskih voda u luci Gruž, u duljini od oko 650 metara.

Ovim radovima riješit će se dugogodišnji problem s oborinskom odvodnjom u ovom dijelu grada. U Ulici Andrije Hebranga, naime, ne postoji cjeloviti sustav odvodnje oborinskih voda, koje za vrijeme obilnih kiša snažno opterećuju samu ulicu, njoj gravitirajuće površine, kao i nizvodno prometno čvorište ove ulice s ulicom Obala Ivana Pavla II.

Izgradnjom oborinskog kolektora omogućit će se prikupljanje oborinskih voda predmetnog područja te njihova dispozicija u more preko postojećeg ispusta oborinskih voda u luci Gruž. Sustavom kišnih rešetki oborinske vode prikupljat će se s pješačko-kolnih površina i uvoditi u oborinski kolektor te u konačnici disponirati u more preko ispusta u luci.

Trasa oborinskog kolektora položena je sredinom Ulice Andrije Hebranga, u jedini preostali slobodni koridor omeđen postojećim infrastrukturnim instalacijama. Izuzetak je izmještanje dijela trase fekalne kanalizacije na križanju Ulice Andrije Hebranga s Ulicom Sv. Križa. 

Ujedno će se obaviti i rekonstrukcija postojećeg kanala iz Kunske ulice, koji se nadovezuje na Ulicu Andrije Hebranga, čime Grad Dubrovnik nastavlja po prioritetima rješavati nagomilane probleme oborinske odvodnje na gradskom području. Početak radova očekuje se na jesen ove godine.

Nakon uspješno održana dva besplatna online turnira: Christmas Lockdown Cup i Lockdown Cup Solo koji su okupili po preko 100 igrača iz Hrvatske i drugih zemalja, ovaj put Informatički klub Futura i Kenova gaming organiziraju prvu Call of Duty: Warzone ligu.

Liga će pratiti sezone u igri te će prva sezona krenuti u nedjelju 24. siječnja. Liga će se igrati svake nedjelje u 19h te ćemo Sezonu 1 završiti 4. kolom 21. veljače.

Prijava je besplatna te se možete prijaviti putem ovog linka: futura.com.hr/prijava-cod-warzone
Svaka ekipa može prijaviti do 5 igrača, a minimalan broj igrača za prijavu je 3.

Nakon prijave igrači trebaju pratiti Discord kanalu Kenova Gaminga za daljnje informacije.

Live stream lige će biti svaku nedjelju od 19:00 na Youtube kanalu Kenova Gaminga.

Centar za poduzetništvo Dubrovačko-neretvanske županije organizira seriju besplatnih motivacijskih virtualnih predavanja na temu

Kako uspjeti u Post-Covid vremenu

Predavanja na teme Izazovi digitalne transformacijeIzazovi vođenja u doba krize i Kako povećati motivaciju i samomotivaciju vodit će prof. dr. Velimir Srića.

Živimo u doba dramatičnih izazova, složenih problema, neravnoteža i kriza. Pandemija je uzrokovala pad gospodarske aktivnosti, ugrozila budućnost poslovanja, pojačala osjećaj nemoći i natjerala nas da preispitamo postojeće modele djelovanja i postojeće vrijednosti. Kriza je opasnost, ali je jednako tako prilika da se krene ispočetka, popravi ono što nije dobro i iniciraju potrebne reforme i promjene. Zato je iznimno važno osposobiti se za upravljanje promjenama koje će organizacijama i pojedincima omogućiti razrješavanje nagomilanih proturječnosti i postizanje osobnog i poslovnog sklada.

Slijedom navedenog, Centar za poduzetništvo Dubrovačko-neretvanske županije poziva sve zainteresirane na prvo u nizu virtualno motivacijsko predavanje na temu Izazovi digitalne transformacije koje će se održati u četvrtak, 21. siječnja 2021. godine s početkom u 10 sati. Na predavanju će se obraditi teme:

  • trendovi digitalne transformacije i njihov utjecaj na pojedinca i organizaciju
  • tehnološki izazovi digitalne transfromacije – BASICS (Big Data, Artificial Intelligence, Social Networks, Internet of Things, Cloud Computing, SMART concepts)
  • vrijednosni izazovi digitalne transformacije (TEST – Trust, Empathy, Sustainability and Transparency; Crowdsourcing, Crowdsharing, Crowdfunding, Startup mentality)
  • organizacijski izazovi digitalnog vodstva

O predavaču

Predavač je prof. dr. Velimir Srića, renomirani stručnjak iz područja leadershipa koji je kao profesor imao prigodu i čast odgajati neke od najuspješnijih menadžera i poduzetnika u Hrvatskoj, regiji, SAD-u  i Kini. Jedan je od pionira promicanja razvoja kreativnosti u Hrvatskoj i ekspert Svjetske banke za Change Management.

Prof. dr. Velimir Srića završio je Ekonomski fakultet i magisterij na FER-u. Kao Fulbrightov stipendist stekao je MBA na Columbia University, New York i doktorat iz menadžerske informatike. Bio je direktor Zavoda za informatičku djelatnost, Predsjednik Komiteta za znanost, tehnologiju i informatiku i član Hrvatske vlade. Bio je Jedan od osnivača Hrvatsko-američkog društva i Hrvatskog europskog pokreta. Počasni je član HHO i hrvatskog ogranka Rimskog kluba.  ​Dobitnik je Gerald Ford stipendije i Eisenhower Fellowship, nagrada Zlatno pero društva novinara Hrvatske i Josip Juraj Strossmayer za znanost.

Za sudjelovanje na online predavanju prijavite se putem:

– poveznice: https://forms.gle/x2DiGQnfNxvpzU1T8

– maila: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

– telefona: 020/418-401

Gavrilović po svojoj veličini, kvaliteti proizvoda i poslovnim rezultatima svrstavamo među vodeće hrvatske tvrtke. Proizvodi više od dvije stotine proizvoda vrhunske kvalitete razvrstanih u tri robne marke: Gavrilović, Jeli i Gala. U svom širokom asortimanu Gavrilović nudi sve od raznih vrsta kobasica i gotovih jela do pravih gurmanskih poslastica. Proizvodi se mogu podijeliti u nekoliko skupina: trajne kobasice i sušena mesa, polutrajne kobasice i suhomesnati proizvodi te konzerve i gotova jela.

Izuzetno smo ponosni što je Gavrilović ove godine jedan od glavnih sponzora u našim tradicionalnim nagradnim igrama, a sa petim krugom novog ciklusa Gavrilovićevog darivanja krećemo danas!

U novom ciklusu Gavrilović je obogatio paket s novom jedinstvenom Gavrilović paletom pašteta, a osim njih čeka Vas još iznenađenja...

Pravila sudjelovanja potražite na našoj Facebook stranici i ne propustite priliku osvojiti fenomenalne poklon pakete koje su iz Gavrilovića pripremili za naše čitatelje.

Stranica 1 od 2286
Dubrovnikinsider.hr koristi kolačiće (eng. cookies) kako bi vam pružio bolje korisničko iskustvo. Nastavkom pregleda Dubrovnikinsider.hr stranice slažete se sa korištenjem kolačića. Više o tome možete pročitati u pravilima korištenja Više detalja…