Vlada Republike Hrvatske financirat će izgradnju spojne ceste od Vida do Novih Sela

481

Na 234. sjednici Vlade Republike Hrvatske donesen je Zaključak kojim se podupire realizacija Projekta izgradnje spojne prometnice od županijske ceste ŽC6218 u naselju Vid do državne ceste DC62 u naselju Nova Sela u Dubrovačko-neretvanskoj županiji.

Nositelj ovog projekta je Županijska uprava za ceste Dubrovačko-neretvanske županije, a za koordinaciju svih aktivnosti vezanih za njegovu realizaciju određuje se Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture.

Predmetnim projektom planira se izgradnja nove spojne prometnice od naselja Vid (Grad Metković) do državne ceste DC62 u naselju Nova Sela (Općina Kula Norinska). Novoprojektirana prometnica će se na širu cestovnu mrežu povezati uklapanjem u postojeći kolnik županijske cesta ŽC6218 u naselju Vid formiranjem trokrakog “T” raskrižja, dok je na lokaciji priključka na državnu cestu DC62, u naselju Nova Sela, predviđena izgradnja kružnog raskrižja s uređenjem pripadajućih privoza. Cilj projekta je formiranje cestovnog koridora predviđenog županijskim prostornim planom koji će skratiti putovanje od subregionalnog središta Metković do rubnog sjeverozapadnog prostora Dubrovačko – neretvanske županije i čvorišta na autocesti A1. Ukupna duljina zahvata iznosi 7,6 km.

Ukupan iznos sredstava potrebnih za provedbu ovog projekta procjenjuje se na iznos od 14.065.000,00 eura te će u cijelosti biti osiguran u Državnom proračunu Republike Hrvatske.

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture i Županijska uprava za ceste potpisat će Ugovor kojim će regulirati međusobne obveze u cilju realizacije ove investicije.

 
Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *