VLAHUŠIĆ O LAPADSKOJ OBALI: Za probleme Lapadske obale nisu krivi Zoran Milanović, ni Siniša Hajdaš Dončić nego jedino Mato Franković

385

Gradski vijećnik Andro Vlahušić uputio je priopćenje za javnost koje prenosimo u cijelosti.

Iscrtavanje parkinga na kamenoj šetnici Lapadske obale, uz najave daljnjih sudskih postupaka Laguna trade protiv grada Dubrovnika pokazuju potpunu neodgovornost u vođenju izgradnje iste. 

Problem Lapadske obale može se svesti na samo jedno pitanje: Da li je grad Dubrovnik prije izdavanja građevinske  dozvole  za izgradnju Lapadske obale,  riješio imovinsko pravne odnose ili Nije?  Ako jest onda je dozvola ispravna, tužbe Laguna Trade nemaju nikakav pravni ni financijski učinak. Sudske odluke trebale su ići u korist grada, jer Laguna Trade  nema pravnu osnovu za pobijanje izdane građevinske dozvole. Europska sredstva povučena za njenu izgradnju, odobrena  su u skladu sa hrvatskim zakonima i europskoj praksi. 

Ako  je građevinska dozvola za cijelu dionicu Lapadske obale izdana bez riješenih imovinsko pravnih odnosa sa koncesionarom Marine Frapa ,  tada Grad Dubrovnik ima ozbiljan problem , a posebno oni koji su takvu odluku donijeli i odobrili. 

Optuživati Zorana Milanovića, predsjednika Republike Hrvatske koji je pred par dana bio uvaženi gost na svečanoj sjednici grada Dubrovnika, kao i bivšega ministra pomorstva i  prometa Sinišu  Hajdaša Dončića za probleme Lapadske obale potpuno je nerazumno. 

Kada  se Ministarstvo pomorstva i prometa   optužuje za „nedjela“ iz 2015. godine, kako to da Mato Franković  zaboravlja da je  iste godine Luka Dubrovnik doo dobila koncesiju na 38 godina ili što su  tandem Milanović/ Hajdaš Dončić promijenili Zakon o žičarama koji nam je u zadnjih deset godina donio u proračun sto milijuna kuna i što će do kraja koncesije donijeti još petsto milijuna kuna u proračun grada. Zaboravlja da je Ministarstvo pomorstva predložilo, a Vlada Republike Hrvatske i hrvatski Sabor u prvome čitanju usvojile izmjene Zakonu o pomorskome dobru kome je upravljanje pomorskim dobrom  dato gradu Dubrovniku, uključujući upravljanje i starim portom. 

Sve DOBRE odluke za grad Dubrovnik, pripremile su stručne službe Ministarstva prometa i pomorstva, koje su iste danas , a vode ih iste osobe u zadnjih dvadeset godina. Sa kojima se i danas pregovara oko rješavanja problema Lapadske obale, koncesije za Gruški terminal, granica pomorskoga dobra za Belvedere i desetke drugih gradskih projekata. Kako je njih zaboravio spomenuti Mato Franković kao moguće krivce za Lapadsku obalu? 

Kada smo izdavali Lokacijske dozvole za Lapadsku obalu 2016. godine suočili smo se sa problemom koncesije za komercijalnu marinu , te smo lokacijsku dozvolu podijeli u dvije faze, prvu od Batale do Ekonomskoga fakulteta u kojoj nije bilo spornih elemenata koncesije, te drugi dio od Ekonomskoga fakulteta do pumpe Orsan , u kome je postojao problem izgradnje dijela šetnice uz more,  jer se nalazilo u području koncesije komercijalne marine. Zato smo i planirali izgraditi prvi dio Lapadske obale u cijelosti, a drugi dio bez obalnoga zida za što smo osigurali i proračunska sredstva u prijedlogu proračuna za 2017. godinu. 

Očito je da proteklih osam godina, uključujući i nedavnu Odluku Gradskoga vijeća o naknadnom sporazumu sa Laguna Trade , nisu riješeni imovinsko pravni odnosi, te da je izdana građevinska dozvola na klimavim nogama. 

Vozimo se Lapadskom obalom, parkiramo  na kamenoj obali , sudska trakavica se nastavlja, a ne znamo što nas još čeka u završnome financijskome izviješću za Europska sredstva. 
Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *