Vrtić Pčelica u Mokošici nakon rekonstrukcije imat će 15 grupa i biti usklađen s pedagoškim standardima

342

Grad Dubrovnik kreće s ishođenjem dozvole za dogradnju i nadogradnju Dječjeg vrtića Pčelica u Mokošici. Završena je kompletna projektna dokumentacije na razini glavnog i izvedbenog projekta za potrebe ishođenja dozvole za radove, prema ranijem idejnom projektu, a vrtić će nakon rekonstrukcije sa sadašnjih osam grupa narasti na ukupno njih 15 i to 9 vrtićkih skupina i 6 jasličkih.

Dogradnja i nadogradnja vrtića planira se s ciljem povećanja broja odgojno-obrazovnih skupina, a time i ukupnog kapaciteta broja djece. Nadograđuju se dvije etaže, te dograđuje dio uz vrtić, s istočne strane postojeće zgrade. Treći kat oblikuje se kao prohodan zeleni krov s prostorima za boravak i igru na otvorenom, djelomično natkriven trjemovima i zasjenjen pergolama. Dio postojeće zgrade morat će se ukloniti te ojačati temelji na tim dijelovima.

Nakon usklađenja, dograđena i nadograđena građevina dječjeg vrtića služila bi za ukupno 247 djece. Svaka vrtićka grupa sastoji se od prostorije za dnevni boravak, vlastite garderobe i sanitarija te udjela u zajedničkoj terasi. Unutar dograđenog dijela prizemlja predviđa se prostor za vannastavne aktivnosti u površini od 88 m2, s pratećim sanitarnim prostorijama za djecu. Ovaj prostor namijenjen je za provedbu programa predškole za djecu koja nisu obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja u dječijem vrtiću, kao i posebnim programima predškolskog odgoja i naobrazbe.

Uz povećanu kuhinju i praonicu prilagođenu potrebama novoplaniranog broja korisnika, predviđeni su potrebni prostori za odgajatelje te sanitarije djelatnika u kuhinji i praonici u skladu sa sanitarnim propisima. Sukladno potrebama Naručitelja prostori kuhinje i praonice, kao i ostali prateći prostori, planirani su za centralni vrtić. Predviđen je i prostor za upravu te prostori za stručne službe – uredi pedagoga, psihologa, edukacijsko rehabilitacijskih stručnjaka te zdravstvene voditeljice kao i prostori za izolaciju sa sanitarijama.

Sukladno propisima ugradit će se i moderni protupožarni sustav te sustavi vertikalnog transporta, liftovi, radi zahtjeva pristupačnosti te sanitarnih uvjeta vezano na distribuciju hrane.

Formira se plato za parkiranje na razini prvog kata i novi istočni ulaz. U oblikovanju okoliša nastojalo se maksimalno zadržati konfiguraciju terena u svrhu očuvanja postojećeg visokog zelenila, a okoliš će se dodatno oplemeniti zelenilom, dok će se za prostore vanjskih igrališta koristiti podloge od lijevane gume.

Ovom rekonstrukcijom zadovoljit će se i propisani pedagoški standardi predškolskog odgoja. Inače zbog nedostataka kapaciteta vrtić Mokošica sada radi na tri različite lokacije unutar naselja. Ove godine trebala bi krenuti i razdioba Dječjih vrtića Dubrovnik, a u prvoj će fazi ići dioba na dvije ustanove – dijeljenje DV Pčelica (Mokošica) od DV Dubrovnik, pa će u Mokošici biti i sjedište nove ustanove.

Komentari
Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *