Zbog računa za ove usluge Hrvati se najviše ovršuju

364

Analiza duga građana prema vjerovnicima pokazala je da je iznos nepodmirenih obveza građana nad kojima se provodi ovrha na novčanim sredstvima, prema telekomunikacijskim tvrtkama iznosio 334,1 milijun kuna i veći je od nepodmirenih obveza s osnove potrošnje električne energije i plina (97,7 milijuna kuna) te komunalnih usluga (177,9 milijuna kuna).

U strukturi dospjelih neizvršenih osnova za plaćanje prema trajanju blokade računa građana, prevladavaju dugotrajne blokade. Na njih se odnosila 15,1 milijarda kuna ili 90,3% ukupnog duga građana, koji je 30. rujna 2019. godine iznosio 16,8 milijardi kuna.

Udio duga građana prema bankama kao vjerovnicima, 30. rujna 2019. godine u ukupnom dugu bio je 33,7%, a prema svim financijskim institucijama udio duga je 38,4%. Prema visini duga slijedi dugovanje prema središnjoj državi s udjelom od 16,8%, dugovanje prema građanima kao vjerovnicima s udjelom od 4,1% te osiguravajućim društvima i tvrtkama u području djelatnosti J – Informacije i komunikacije s udjelom od 3,1% s tim da se veći dio toga duga odnosi na telekomunikacijske tvrtke. Znakovito je da je dug blokiranih građana prema telekomunikacijskim tvrtkama iznosio 334,1 milijun kuna i veći je od nepodmirenih obveza s osnove potrošnje električne energije i plina (97,7 milijuna kuna) i opskrbe vodom, uklanjanja otpadnih voda i gospodarenja otpadom (177,9 milijuna kuna). Gotovo 90 tisuća građana ima dug prema tvrtkama čija je pretežita djelatnost u području J – Informacije i komunikacije, u koje su svrstani i teleoperateri, prema kojima dug imaju 58.102 građanina.

Iz analize duga građana prema iznosu duga, po segmentima, vidno je da je najviše građana (108.851) čiji je dug s osnove neizvršenih osnova za plaćanje jednak ili manji od 10.000 kuna.

Blokiranih građana čiji je dug veći od milijun kuna bilo je 1.468 građana (udio u broju blokiranih građana 0,6%), a 31. prosinca 2018. godine bilo ih je 1.575. Njihov je dug 30. rujna o. g. iznosio je 6,7 milijardi kuna (udio u ukupnom dugu građana 40,0%), a 31. prosinca 2018. godine, 7,3 milijarde kuna.

poslovni.hr
Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *