Župan na sastanku Povjerenstva za građanstvo, upravljanje, institucijske i vanjske poslove Europskog odbora regija (CIVEX)

399

Župan Nikola Dobroslavić predstavio je Povjerenstvu CIVEX nacrt mišljenja “Paket mjera za proširenje EU-a za 2020. godinu” na kojem kao izvjestitelj radi posljednjih nekoliko mjeseci temeljem dva dokumenta Europske komisije –  “Komunikacija o politici proširenja EU-a za 2020. godinu” i “Gospodarski i investicijski plan za Zapadni Balkan” iz listopada prošle godine.

Ovaj dokument nastao je nakon konzultacija s predstavnicima Europske komisije, Europskog parlamenta, Europskog gospodarskog i socijalnog vijeća kao i brojnim dionicima zainteresiranim ili uključenim u proces proširenja EU-a. U svom izlaganju župan Dobroslavić naglasio je da bi sve zemlje zapadnog Balkana trebale postati članice EU, što bi bilo obostrano dobro s političkog, gospodarskog i sigurnosnog aspekta, ali naravno sve te zemlje prethodno moraju ispuniti sve kriterije za pristupanje EU, dok Turska tek treba uvjeriti EU da je doista spremna prihvatiti europske standarde i vrednote s obzirom na veliko pogoršanje u pogledu ljudskih prava, vladavine prava te funkcioniranja lokalne demokracije.

U mišljenju je naglašena je potreba uklanjanja nedostataka u funkcioniranju demokracije u zemljama proširenja, posebno na lokalnoj razini. Također župan Dobroslavić pozdravio je pokretanje Ekonomskog i investicijskog plana za zapadni Balkan kao ključnog instrumenta podrške ekonomskom oporavku i razvoju zemalja regije te podržao uključivanje jedinica lokalne i područne samouprave u programiranju i praćenju provedbe mjera odnosno financiranih projekata.

Župan Dobroslavić na kraju izlaganja pozvao je na pojačanu suradnju lokalnih i regionalnih vlasti u EU-u kao i Europskog odbora regija s lokalnim i regionalnim vlastima u zemljama proširenja. Dokument Mišljenje bit će predstavljen i o njemu će se glasati na Plenarnoj sjednici Europskog odbora regija u Bruxellesu početkom svibnja 2021. godine.

Komentari
Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *