Županija nastavlja s monitoringom Malostonskog zaljeva

206

Župan Nikola Dobroslavić sa suradnicima održao je radni sastanak s predstavnicima Instituta za more i priobalje, Sveučilišta u Dubrovniku, Udruge školjkara te Obrtničke komore, a tema sastanka je bila daljnji monitoring te uzorkovanje ličinki na području Malostonskog zaljeva i Malog mora.

Naime, kako je istaknuto na sastanku, uz monitoring koji se redovito provodi posljednjih godina, daljnje potrebe uzgajivača marikulture zahtjevaju i uzimanje ličinki kako bi se područje Malostonskog zaljeva i Malog mora kontinuirano gospodarski razvijalo uz održivost svih parametara koji utječu na njegovu kvalitetu.

Župan je tom prilikom istaknuo dosadašnje aktivnosti na zaštiti, očuvanju i raspolaganju ovim vrijednim područjem, a osobito od trenutka kad je 2016. godine izmjenom Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama Hrvatski sabor vratio ovo područje u nadležnost Županije.

Na sastanku je bilo riječi o daljnjim aktivnostima u smislu izrade odnosnih studija, planova raspolaganja i drugog na ovom području te je istaknuto da značajan segment čini i kvalitetan monitoring, koji je i dosad izvršavao Institut za more i priobalje. Uz navedeni monitoring, kako su naglasili predstavnici uzgajivača, neophodno je provoditi i uzimanje ličinki te na druge načine pratiti kontinuitet razvoja školjkaša, a kako bi se iste očuvale i gospodarski iskorištavale u održivim i praćenim okolnostima.

Sastanku su u ime Sveučilišta u Dubrovniku rektor Nikša Burum i pročelnica Odjela za akvakulturu Marija Pećarević, predsjednik ceha za ribarstvo Obrtničke komore Mato Oberan, predstavnici Instituta za more i priobalje Nenad Jasprica i Valter Kožul, a u ime Udruge školjkara nazočili su Boris Franušić, Mato Franušić i Maja Ficović.

Komentari
Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *