DNEVNI RED 21. sjednice Gradskog vijeća Grada Dubrovnika

286

21. sjednica Gradskog  vijeća Grada  Dubrovnika održat će se u utorak, 7. svibnja  2019., s početkom u 11:00 sati u Velikoj vijećnici Grada Dubrovnika, Pred Dvorom 1, u Dubrovniku.

Za sjednicu se predlaže

D n e v n i    r e d

 

 1. Vijećnička pitanja.
 1. Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Dubrovnika za 2018. godinu.
 1. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o zaustavljanju i parkiranju turističkih autobusa i osobnih automobila (8+1) u zoni posebnog prometnog režima.
 1. Prijedlog odluke o rezerviranim parkirališnim mjestima za potrebe zajedničkog korištenja električnih automobila na području Grada Dubrovnika.
 1. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji i načinu naplate i kontrole parkiranja u Gradu Dubrovniku.
 1. Prijedlog odluke o kriterijima za financiranje Javne vatrogasne postrojbe Grada Dubrovnika u 2019. godini.
 1. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na opće uvjete obavljanja dimnjačarskih poslova.
 1. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na opće uvjete isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika unutar groblja.
 1. Prijedlog pravilnika o financiranju obrazovnih materijala učenicima osnovnih škola Grada Dubrovnika.
 1. Prijedlog zaključka o ukidanju statusa puta, odnosno javnog dobra u općoj uporabi,

za dio nekretnine katastarske oznake čest.zem. 1931/1 k.o. Orašac, površine 8 m².

 1. Prijedlog zaključka o prihvaćanju teksta Ugovora o ustupanju javnih parkirališnih površina za organizaciju javnih parkirališta u 2019. godini s društvom Sanitat Dubrovnik d.o.o.
 1. Prijedlog zaključka o usvajanju teksta Dodatka Ugovora o održavanju javne rasvjete na području povijesne jezgre Grada Dubrovnika za dvogodišnje razdoblje.
 1. Prijedlog zaključka o usvajanju teksta Dodatka Ugovora o održavanju javne rasvjete na području izvan povijesne jezgre Grada Dubrovnika za dvogodišnje razdoblje.
 1. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu.
 1. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu.
 1. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na tekst Sporazuma o međusobnoj suradnji radi osiguranja financijskih sredstava i provedbe projekta sanacije odlagališta otpada „Grabovica“ – I. etapa.
 1. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Lokalnog programa za mlade Grada Dubrovnika za razdoblje od 2019. – 2021. „Mladi i Grad skupa“.
 1. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o ostvarivanju godišnjeg programa zaštite održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja posebnog rezervata šumske vegetacije „Otok Lokrum“ za 2018. godinu.
 1. Prijedlog odluke o osnivanju i imenovanju članova Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda.
 1. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o imenovanju Povjerenstva za izravnu dodjelu financijskih sredstava.
 1. Prijedlog zaključka o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje programa, projekata ili manifestacija za provedbu Javnog poziva za dodjelu jednokratnih financijskih potpora udrugama u 2019. godini.
 1. Prijedlog zaključka o izmjeni Zaključka o imenovanju Povjerenstva za provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta javnih poziva.
 1. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na tekst Statuta javne ustanove Gradsko kazalište Marina Držića.
 1. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Javne ustanove u kulturi Dom Marina Držića za godinu.
 1. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Javne ustanove u kulturi Dubrovačke knjižnice Dubrovnik za 2018. godinu.
 1. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Javne ustanove u kulturi Dubrovačke ljetne igre za 2018. godinu.
 1. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Javne ustanove u kulturi Dubrovački muzeji Dubrovnik za 2018. godinu.
 1. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Javne ustanove u kulturi Dubrovački simfonijski orkestar za 2018. godinu.
 1. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Javne ustanove u kulturi Folklorni ansambl „Linđo“ za 2018. godinu.
 1. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Javne ustanove u kulturi Gradsko kazalište Marina Držića za 2018. godinu.
 1. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Javne ustanove u kulturi Kinematografi Dubrovnik za 2018. godinu.
 1. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Javne ustanove Muzej Domovinskog rata Dubrovnik za 2018. godinu
 1. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Javne ustanove u kulturi Prirodoslovni muzej Dubrovnik za 2018. godinu.
 1. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Javne ustanove u kulturi Umjetnička galerija Dubrovnik za 2018. godinu.
 1. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Zavoda za obnovu Dubrovnika za 2018. godinu.

Komentari
Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *