IGOR LEGAZ: Podnijeli smo zahtjev za pokretanje upravnog postupka radi donošenja rješenja o uklanjanju prepreka na obali u području Lozice 

327
Zahtjev za pokretanje upravnog postupka radi donošenja rješenja o uklanjanju prepreka na obali, u području k.o. Zaton (naselje Lozica) 
 
 
 
Podnositelj zahtjeva:
 
Udruga “Divlja liga vaterpolo”
 
 
 
Udruga “Divlja liga vaterpolo” je registrirana da štiti kolektivne interese građana u pravu na stalan, nesmetan i neograničen kopneni pristup morskoi obali i moru.
 
 
U dijelu k.o. Zaton (nova izmjera), uz obalu mora, “strše” ove prepreke:
 
[A] U zapadnom kutu k.č.br. 2120/1, na tlocrtnoj udaljenosti 597 cm od (prirodne) obalne stijene, nalazi se zidana prepreka između dviju skala, koje su izgrađene u “zoni 6 metara” od obale mora. 
 
Kada bi se samo 80 cm te zidane prepreke odstranio iz prostora, dobio bi se prolaz, tako da bi sjeveroistočna bočna strana prolaza bila udaljena 597 cm od prirodne obalne stijene, dok bi jugozapadna bočna strana prolaza bila udaljena 517 cm od obalne stijene.
 
Ta prepreka je prikazana u priloženom video, od 7:55 do 13:02.
 
Udruga traži da se naredi uklanjanje te prepreke (uklanjanje većeg dijela zida, od navedenog dijela, nije nužno). 
 
Stranka u ovom dijelu postupka je upisana u vlastovnici z ul. 4016  k.o. Zaton. 
 
 
 
[B] U zapadnom kutu k.č.br. 2111, na tlocrtnoj udaljenosti 300 cm od mora, nalazi se zidana prepreka (s plastičnom ogradom, kao “produžetkom”).

Odstranjenjem te prepreke, povezao bi se dolac uz more (gdje je zemljana staza) sa skalama. 
 
Ta prepreka je prikazana u priloženom video, od 15:40 do 17:55.
 
Udruga zraži da se naredi uklanjanje tog dijela zida, kao i plastične (bijele) ograde (pričvršćene za predmetni dio zida).
 
Stranka u ovom dijelu postupka je upisana u vlastovnici z ul. 3038  k.o. Zaton. 
 
 
[C] U jugoistočnom  kutu  k.č.br. 2110/1, na tlocrtnoj udaljenosti 300 cm od mora, nalazi se željezna (mrežasta) ograda.
 
Odstranjenjem te željezne ograde, povezala bi se dva doca uz more.
 
Ta željezna ograda je prikazana u priloženom video, od 18:26 do 20:40.
 
Udruga traži da se naredi uklanjanje te željezne ograde.
 
Stranke u ovom dijelu postupka su upisane u vlastovnici z ul. 4073 k.o. Zaton. 
 
 
Uklanjanjem prepreka na obali, koje su naznačene pod [A], [B] i [C], postiglo bi se stalno i nesmetano koračanje uzduž dijela obale Lozice (Loznice) u duljini od oko 300 m (što sada, baš zbog tih prepreka, nije moguće). 
 
 
Udruga “Divlja liga vaterpolo” traži da joj se prizna status stranka u ovom upravnom postupku, te da joj se svi akti dostavljaju na ovu email adresu.
 
 
NAPOMENE
 
U predmetnom dijelu morske obale naselja Lozica (Loznica) , granica pomorskog dobra nije utvrđena (određena), tako da u katastarskim planovima, jugozapadne međe naznačenih nekretnina, nisu ujedno i na granici pomorskog dobra, nego unutar “zone 6 metara”.
 
Udruga sugerira da se, za potrebe očevida,  koristi neka barka, jer bi svaki drukčiji način bio neposresan (upravo zbog nemogućnosti kretanja uzduž obale). 
 
 
Važan upravni postupak, koji je u vezi s ovim, okončan je. Pripadajući akti i fotografija željezne ograde (kod trafo stanice) prije uklanjanja, su u prilogu. O toj prepreci se govori u priloženom video, od 1:09 do 2:30. https://www.youtube.com/watch?v=vPtqvwsUhaY&feature=youtu.be
 

Komentari
Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *