MARKO GILJAČA: Rješenje problema vezova treba tražiti u partnerstvu s građanima

637

Trajno rješenje problema nedostatka i dosadašnje prakse neadekvatnog upravljanja vezovima na području Dubrovačko – neretvanske županije predstavljeno je jutros na tiskovnoj konferenciji  održanoj na Batali. Kandidat za župana koalicije Srđ je Grad / Možemo! / Nova ljevica / Zaokret  Marko Giljača susreo se s predstavnicima građana iz Inicijative za vezove, koja je pokrenuta nakon  što je više od stotinu naših sugrađana dobilo obavijest da izmjeste svoja plovila zbog obnove Lapadske obale.  

– Dosadašnja županijska vlast nije pronašla način da riješi problem prava svakog čovjeka koji  živi uz more, a to je da može imati barku i da je može negdje sigurno vezati. Obilazeći županiju,  shvatio sam da isti problem imamo i na Lastovu, u Vela Luci, Korčuli, Pelješcu, Konavlima. Kada  sam postao županijski vijećnik, jedna od prvih inicijativa koje sam pokrenuo bila je da zatražim  od Županijske lučke uprave javnu objavu svih korisnika vezova. To je jedini i transparentan način  da se spriječe nedoumice i eventualne malverzacije na koje ljudi sumnjaju. Rekli su mi kako to  ne mogu zbog GDPR-a. Unatoč prijedlogu da u ugovorima koji su se obnavljali 2019. unesu sug 

lasnosti za objavu, nije postojala želja, ni volja da se ta objava realizira. Isto tako nije prošao ni  moj prijedlog javne objave liste čekanja. Predlagao sam da se donese i pravilnik kojim bi se  definiralo kako se dobiva vez. Kronični je problem nedostatak novih vezova i nepostojanju volje  da se pokrenu novi projekti. Samo u Dubrovniku na listi za čekanje na vez je preko 750 građana,  od čega je najstariji upis iz 2004. godine. Ta će barka uskoro dočekati punoljetnost na nelegalnom vezu!  

Rješenje problema vezova treba tražiti u partnerstvu s građanima i donošenju pravilnika kojim bi se  jasno definiralo bodovanje pri dobivanju novih vezova. Međutim, osim transparentnosti postojećih  vezova, nužno je pokrenuti investicije u nove javne komunalne lučice.  

– Županijski prostorni plan nosi dvije nove lokacije za javne komunalne lučice, u Mokošici i Soli tudu. Ako Županijska lučka uprava nema sredstava, postoji model kojim građani mogu sami inve stirati u te lučice, a to je potaknuti građane da se udruže u sportsko-ribolovna društva ili slična  udruženja, čime dobivaju pravnu osobnost i mogu sudjelovati u investiciji uređenja vezova. Pro cedura je propisana zakonom i predviđa da inicijativa ide od Županijske lučke uprave, Ministarst vo daje suglasnost, a odluku donosi Županijska skupština. Dubrovačko – neretvanska županija  samo treba preuzeti financijsku obvezu rješavanja dokumentacije i izrade samog projekta, a  

građani nakon toga mogu solidarno urediti svoje buduće vezove. Preduvjeti postoje u prostornom  planu, čime bi se prema već predviđenim kapacitetima osiguralo 400 novih vezova. Paralelno s  tim treba pokrenuti proceduru za proširenje lučkih područja na Batali, Mokošici i u Solitudu,  čime bi se dobili svi potrebni vezovi i konačno se uredio problem koji godinama tišti sve ljude  koji imaju barke i brodice.  

Smatramo da se u roku od dvije godine na ovaj način može osigurati više od traženih 750 vezova,  samo u budućim javnim komunalnim lučicama Batala, Solitudo i Mokošica. Usporedno s ovim treba  pokrenuti i proces kojim će se legalizirati i urediti brojni vezovi diljem Županije, koji sad nisu reg istrirani pri lučkim upravama. Potrebno je za svaku lokaciju, poput npr. desne obale Omble, napravi ti idejno rješenje budućih vezova, napraviti parcelizaciju na osnovu aktualnog stanja i ponuditi vlas nicima plovila da u razumnom roku sami izrade vezove u skladu s tipskim rješenjima koja će  propisati nadležna tijela. Za cijenu samog ulaganja umanjila bi se naknada za vez u prvom peto godišnjem ugovoru. Time bismo dobili red u prostoru, nove vezove zbog urednijeg stanja, ali i u  budućnosti nove prihode lučkim upravama koje bi one dalje ulagale u podizanje standarda u javnim  lučicama.  

– Za to napraviti, samo treba raditi, a ne govoriti da se to ne može. Stoga, ako građani žele  istinski red, pokretanje projekata novih komunalnih luka, javnu objavu lista svih korisnika vezo va, kao i liste čekanja, treba nam promjena sadašnje vlasti!  

Video s konferencije za medije pogledajte putem naše Fb stranice.

Komentari
Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *