MINISTARSTVO JEDNO, OPĆINA DRUGO: Je li Gnjidić ispoštovala Ugovor u Dubrovačkom primorju?

802

Prije nekoliko dana smo pisali o tome kako je firma Ševelj d.o.o. zakupila poljoprivrednu površinu od 903 000 m2 na lokalitetima Majkovi gornji, Visočani i Topolo, što možete pročitati ovdje.

Na naš članak se očitovala i Vanja Gnjidić, preko posrednika, Odvjetničkog društva Rabar/Visković.

Tim povodom obratili smo se Ministarstvu poljoprivrede i Općini Dubrovačko primorje u potrazi za dodatnim objašnjenjima.

Kako smo naveli u prvom članku, iz Općine Dubrovačko primorje su kazali kako nemaju podatke o poticajima koje je Ministarstvo poljoprivrede dodijelilo bilo kojem poljoprivredniku ili stočaru na području općine Dubrovačko primorje i kako takve podatke nisu uspjeli dobiti nekoliko godina unazad od strane samog ministarstva.

Pitali smo Ministarstvo poljoprivrede da prokomentiraju ovu izjavu pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine, Iva Kole.

-Baza korisnika potpora iz europskih poljoprivrednih fondova je dostupna na poveznici. Također, svakome zainteresiranom na zahtjev dostavljamo isplate korisnike od interesa, s obzirom da je riječ o javnim sredstvima, kao i Vama vezano uz tvrtke Ševelj i G.R.M. Ovo Ministarstvo nije zaprimilo nijedan upit Općine za navedenim podacima.

Pitali smo nadležno ministarstvo koja je sredstva i za što dobilo Ševelj d.o.o. u vlasništvu Vanje Gnjidić. Evo njihovog odgovora:

-Korisnik Ševelj d.o.o. je podnio zahtjev za potporu Agenciji za plaćanja za projekt sadnje trajnog nasada i kupnju mehanizacije na dva natječaja iz operacije 4.1.1 (3. iz 2017. godine i 5. iz 2018. godine). Riječ je o ulaganjima koja su se trebala provoditi u katastarskim općinama Majkovi Gornji, Topolo i Visočani. Za navedene projekte Agencija za plaćanja nije odobrila sredstva, nego su donesene odluke o odbijanju zahtjeva za potporu i to 30. listopada 2017. za prijavu po 3. natječaju te 20. listopada 2020. za prijavu podnesenu na 5. natječaj.

Temeljem Jedinstvenog zahtjeva koji se provodi sukladno upisu u ARKOD sustav korisniku je isplaćeno ukupno 510 tisuća kuna – iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj 282 302 kune, iz Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi 203 346 kuna te 24 428 kuna iz nacionalnih sredstava. Do sada nije bilo isplata u 2022. za navedeno gospodarstvo.

Iz ministarstva su kazali i kako je Agencija za plaćanja dva puta provela kontrolu.

-Agencija za plaćanja provela je kontrolu površine 30.11.2020. godine. Od ukupno prijavljenih 48,14 ha utvrđeno je 47,78 ha prihvatljivih te 0,36 ha neprihvatljivih za plaćanje. Korisnik je prijavio M11 ekološki uzgoj višegodišnjeg nasada od prijavljenih 48,14 ha utvrđeno je 2,85 ha prihvatljivih te 45,29 ha neprihvatljivih za plaćanje, a navedeno kršenje je primijenjeno i na plaćanja za područja s prirodnim ili ostalim posebnim ograničenjima te za mjeru mehaničko uništavanje korova unutar redova višegodišnjeg nasada. Sukladno podnesenom zahtjevu za potporu za godinu 2021., Agencija za plaćanja provela je kontrolu površine 30.12.2021. godine. Od ukupno prijavljenih 47,78 ha utvrđeno je 0,0 ha prihvatljivih odnosno 47,78 ha neprihvatljivih za plaćanje.

Iz Ministarstva su dodali sljedeće:

-Prema važećem propisu, za eventualni raskid ugovora u slučaju nepoštivanja ugovornih obveza nadležna je jedinica lokalne samouprave. Ujedno, svaki korisnik je dužan izvješća o ispunjavanju gospodarskog programa jednom godišnje dostavljati jedinici lokalne samouprave.

Ministarstvo poljoprivrede je prošle godine provelo prvu sveobuhvatnu reviziju ugovora o korištenju državnog poljoprivrednog zemljišta s ciljem kontrole ispunjavanja obveza iz gospodarskih programa na temelju kojih su ugovoreni zakupi. U sklopu revizije zatraženo je od Državnog inspektorata RH kontrola provedbe gospodarskih programa za 264 ugovora na površinama većim od 50 hektara.  Slijedom zaprimanja pojedinačnih rješenja od strane DIRH-a, također, isti se, uz zapisnike, šalju i jedinicama lokalne samouprave. Dodatno, Ministarstvo je nedavno poslalo zahtjeve za očitovanja na adrese 109 korisnika državnog poljoprivrednog zemljišta kod kojih je Državni inspektorat RH utvrdio djelomično ili potpuno odstupanje od gospodarskog programa prema izvješćima po nadzorima koje je tražilo Ministarstvo poljoprivrede u 2021., ali i brojnim nadzorima koje je DIRH obavio ranije, a po njima se nije postupalo.

Među korisnicima od kojih je zatraženo očitovanje u pogledu odstupanja je i Ševelj d.o.o. (zasađene smokve umjesto badema). Po zaprimanju svih očitovanja, Ministarstvo poljoprivrede će, uz slanje sve prikupljene dokumentacije, održati sastanke s jedinicama lokalne samouprave koje su nadležne postupati.

Kako je Ministarstvo dva puta ponovilo, za postupanje i eventualni raskid ugovora, nadležna je Općina Dubrovačko primorje. Isto tako, naveli su kako se rješenja revizije šalju nadležnoj jedinici lokalne samouprave. Međutim, iz Općine i dalje tvrde kako oni s tim nemaju-  ništa.

-Još jednom ističemo da sa navedenom osobom Vanja Gnjidić i svim tvrtkama koje navodite u upitima Općina Dubrovačko primorje nije imala nikakav pravni ni drugi odnos te nije imala nikakve financijske transakcije osim prihoda od najma poljoprivredne površine koji je zakonom propisan i iznosi za proteklih 5 godina cca 350000 kn, a uplaćuje se na prijelazni račun RH i dijeli se između Države, Županije i Općine i mi smo na osnovu toga uprihodovali cca 175000 kn.

Što se tiče upita o nadzoru tvrtke Ševelj doo od strane Ministarstva/inspektorata/revizije za iste nemamo informacije i iste ne posjedujemo pa Vas upućivamo da iste tražite od institucija koje su ih i obavile.

Općina jedno, a Ministarstvo drugo. Ministarstvo ih je obavijestilo, a Državni inspektorat još nije:

Zahtjev za očitovanjem je upućen tvrtki Ševelj d.o.o. te dostavljen na znanje i Općini Dubrovačko primorje na temelju zbirne tablice koju je Ministarstvo poljoprivrede zaprimilo krajem 2021. Iz zaključaka sa sastanaka koje je Ministarstvo nedavno imalo s DIRH-om i DORH-om, dopis s rezultatima nalaza se šalje jedinici lokalne samouprave nakon zaprimanja cjelovitog zapisnika. Prema navodima načelnika Sektora za zemljište, cjeloviti zapisnik DIRH-a je stigao 8. travnja te stoga isti još nije upućen službenom poštom jedinici lokalne samouprave.

Ministarstvo je jasno navelo kako zakupac mora izvješće o gospodarskom programu slati jedinici lokalne samouprave svake godine. Iz Općine su nam odgovorili da nemaju uvid u ničiji gospodarski program.

U ispravku članka, gđa Vanja Gnjidić je kazala kako u Općini Dubrovačko primorje nema voćki jer je nasad iskrčen u prosincu 2021. zbog mijenjanja kulture. Pitali smo Ministarstvo smiju li se mijenjati kulture, ukoliko drugačije piše u Ugovoru, evo njihovog odgovora:

Sukladno potpisanom ugovoru  o zakupu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH, u Gospodarskom programu tvrtke Ševelj d.o.o. predviđena je sadnja badema.

Iz Ministarstva kažu još i ovo:

-Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu predlaže se da, osim jedinica lokalne samouprave, i Ministarstvo može raskinuti ugovor s korisnikom koji ne bude ispunjavao gospodarski program. Korisnici primaju europska sredstva za projekte koje su prijavili na natječaj ili kulture koje su prijavili u ARKOD i zadovoljavaju uvjete za određene potpore. Posljednjim izmjenama pravila za natječaje predviđeno je povezivanje obveza iz ugovora o zakupu s uvjetima prihvatljivosti za natječaje financirane iz europskih poljoprivrednih fondova i nacionalnih sredstava. Sve su to radnje ovog Ministarstva na unaprjeđenju sustava upravljanja zemljištem u posljednjih 15-tak mjeseci. U konkretnom slučaju, korisnik nije dobio sredstva za podizanje nasada u općini Dubrovačko primorje. Što se tiče drugih mjera financiranih iz fondova poput ekološke poljoprivrede, agrookolišnih mjera, mehaničkog uništavanja korova i slično, Agencija za plaćanja je dužna provoditi kontrole na uzorku te, ukoliko utvrdi nesukladnosti, uskratiti plaćanje ili provesti zahtjeve za povrat. Iz navedenog očito je da su nad korisnikom provođene kontrole i u 2020. i u 2021. godini te je Agencija po njima postupala.

Kako će se dalje razvijati ova situacija, ostaje nam za vidjeti.

 

Komentari
Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *