PARTICIPATIVNO BUDŽETIRANJE DURA-e i GRADA DUBROVNIKA

327

Dubrovačka razvojna agencija i Grad Dubrovnik u suradnji s Udrugom Bonsai uspostavljaju  bazu facilitatora za participativno budžetiranje Grada Dubrovnika. U ovoj godini prijavljeni, odabrani i educirani volonteri steći će praktično iskustvo facilitirajući pilot projekt u školama a sukladno rezultatima i zalaganju u 2020 će nastaviti facilitirati proces participativnog budžetiranja.

Ovo je jedan vrlo odgovoran, poticajan, značajan volonterski zadatak vrijedan svakog uloženog truda. Malo više informacija o participativnom budžetiranju možete naći ovdje.

Uloga facilitatora jest da bude domaćin diskusije, da ju potiče, usredotočuje i čini jasnijom kako bi njezine sudionike učinkovito vodio do cilja diskusije, u ovom slučaju projektnog prijedloga za financiranje.

Facilitator:

 • Osigurava pridržavanje pravila
 • Istražuje grupne interese
 • Vodi računa o vremenu i logistici
 • Sumira glavne točke

Potrebne vještine i znanja:

Volonter je dužan proći edukaciju koja obrađuje 4 teme kao pripremu za obavljanje volonterskog zadatka:

Prvi dio edukacije (2 dana – 3 sata u popodnevnim) obrađivat će:

 1. Osnovne informacije o volontiranju, projektnim ciljevima i načelima participacije
 2. Rad s grupom – metode i načini rada s grupom, komunikacija u grupi i poznavanje grupne dinamike
 3. Razrada projektnog prijedloga – alati pomoću kojih se grupa usmjerava na putu od ‘problema do rješenja’

 Predviđeno trajanje prvog dijela edukacije je 2 dana, a termin edukacije je od 12. do 13.2.2019.

 

 Drugi dio edukacije se odnosi na upoznavanje s užim timom iz upravnih odjela i s radom odjela:

 1. Osnovne informacije djelovanja odjela, informacije o strategijama grada, područja koja su u nadležnosti grada/određenog odjela i sl.

Drugi dio edukacije odnosi se na informacije koje su potrebne facilitatoru za provedbu radionica u gradskim kotarevima u 2020. te će se termini upoznavanja s radom odjela dogovoriti zajedno s odjelima i facilitatorima u razdoblju od 8 do 11 mjeseca 2019.

 Odgovornosti i dužnosti volontera

 1. Facilitiranje u školi – kao praktični dio edukacije – u grupi učenika i učenica (6/7/8 razredi) – početak 28.2.2019. – pa ovisno o raspoloživosti i dogovoru s volonterima (osnovne škole: Lapad, Gruž, Marin Držić i Marin Getaldić).

Jedna radionica koju je potrebno facilitirati u školi traje 4 školska sata. Volonter će facilitirati maksimalno 3 radionice u određenom vremenskom razmaku (trajanje radionice – 3 sata). 

Za vrijeme trajanja facilitacije u učionici će uvijek biti prisutan 1 djelatnik/ica škole i 1 djelatnik/ica DURA/e (trenerica).

 1. Facilitiranje radionice u mjesnim jedinicama (gradski kotar ili mjesni odbor) – početak ožujak 2020 – ovisno o raspoloživosti i dogovoru (također 3 radionice).

Za vrijeme trajanja facilitacije u mjesnim jedinicama uvijek će biti prisutna 1 osoba sa dugogodišnjim iskustvom facilitacije. Volonter će imati i kontinuiranu podršku gradskih odjela za vrijeme trajanja facilitacije u mjesnim jedinicama u obliku ‘SOS telefona’ na kojem će uži tim gradskih odjela biti dostupan za pitanja ukoliko nisu prisutni.

 1. Od volontera se očekuje strukturirani feedback (sudjelovanje na sastanku za evaluaciju procesa – kako je bilo, što ne funkcionira, što je dobro i sl.)

 Što se od volontera očekuje? 

 • predanost zadatku vođenja grupnog rada i primjeni načela participacije, dijaloga i aktivnog građanstva
 • odgovornost i profesionalnost u radu sa zajednicom i za javno dobro
 • timski duh i komunikacijske vještine
 • spremnost na kontinuirano usavršavanje

   Što volonter dobiva?

 • edukacija za ‘facilitatora’ koja pruža komparativnu prednost u kontekstu ‘soft skills’ na tržištu rada
 • osnovne informacije na koji način radi gradska administracije i jedinica lokalne samouprave
 • poznavanje metode razrade projektnih prijedloga u obliku učinkovitih alata za pisanje projekata i  poželjnih vještina na tržištu rada (EU fondovi)
 • osnovna znanja o načelima participacije
 • doprinos javnom dobru na lokalnoj razini
 • doprinos razvoju civilnog društva i aktivnog građanstva,
 • ostvarivanje poznanstava
 • potvrdu o volontiranju i volonterski ugovor
 • mogućnost potvrde o kompetencijama stečenim kroz volontiranje

Volonter dobiva odgovarajuću potporu od strane Udru

Komentari


TAG


Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *