Reakcija Grada Dubrovnika na priopćenje gradskih vijećnika Dolores Lujić i Mara Kristića o radovima u Vukovarskoj

241

“Ova gradska uprava potiče argumentirane i opravdane kritike od strane zainteresirane javnosti, pa tako i gradskih vijećnika kao legitimno izabranih predstavnika građana, no u navedenom slučaju u zaštitu istinitosti dužni smo javno odgovoriti jer je priopćenje vijećnika MOST-a, iako koncipirano dobronamjerno i konstruktivno, temeljeno na posve pogrešnim pretpostavkama te je time i netočno.

Naime, vijećnici Lujić i Kristić pogrešno navode da se radovi na izgradnji II. faze oborinske odvodnje Vukovarske ulice i na sanaciji dijela sustava javne vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda izvode u sklopu trogodišnjeg ugovora o održavanju nerazvrstanih cesta i javnih prometnih površina. Zapravo jedina istina u njihovim navodima jest da je tvrtka „Tehnogradnja“ izvođač radova  u Vukovarskoj ulici, ali očito ih je  mimoišla spoznaja o tome da je za izvođenje radova od strane Grada, kao nositelja zajedničke nabave u investiciji u kojoj sudjeluje i Vodovod Dubrovnik d.o.o., pokrenut otvoreni postupak javne nabave te je ponuda „Tehnogradnje“ odabrana kao ekonomski najpovoljnija od ukupno dvije pristigle ponude.

Javna nabava je raspisna u ožujku i to nakon prethodno provedenog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima, a podatke o tome je bilo vrlo lako provjeriti na službenim stanicama Grada Dubrovnika i na Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (EOJN) gdje je obavijest o nadmetanju objavljena 14. ožujka pod nazivom 2018/S 0F2-0006305. Odluka o odabiru objavljena je na EOJN-u 7. lipnja 2018., dok je ugovor sklopljen 30. srpnja 2018. te potom objavljen, također na stranicama Elektroničkog oglasnika.

S druge strane, program održavanja nerazvrstanih cesta provodi se prema godišnjem Planu održavanja na području Grada Dubrovnika, koji je za tekuću godinu donesen na prvoj ovogodišnjoj sjednici u siječnju te je objavljen u Službenom glasniku Grada Dubrovnika (broj 3/2018.). Taj program, kako mu sam naziv uostalom sugerira, služi za poslove održavanja prometnica i zahvaljujući istome ova gradska uprava u je posljednjih godinu dana obnovila niz  gradskih prometnica. Posljednji primjer je cjelovita sanacija Ulice Žrtava s Dakse.

Investicija u izgradnju sustava oborinske odvodnje u Vukovarskoj ulici nešto je posve drugo. To je kompleksan zahvat koji će prvenstveno riješiti veliki problem središnjeg grada s poplavljivanjima javnih i prometnih površina uslijed izraženih oborina, a s tim u vezi i zastojima u prometu, oštećenjima prometnica i objekata te povremenim izlijevanjima otpadnih voda kod prekoračenja protočnosti. Kako bi se što manje remetilo funkcioniranje brojnih institucija, čija su sjedišta smještena na ovom potezu, ali i osiguralo što nesmetanije odvijanje prometa sami radovi su podijeljeni u pod faze, a građani su putem medija pravovremeno informirani o privremenim regulacijama prometa svake od njih.

Ponavljamo, riječ je važnoj investiciji čije izvođenje je, zbog položaja prometnice u samom poslovnom središtu, iznimno zahtjevno, te zahvaljujemo svim sudionicima u prometu na pridržavanju regulacije prometa kao i na iskazanom razumijevanju i strpljenju.”

Grad Dubrovnik

Komentari
Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *