Rezultati četvrtog ispitivanja mora na plažama u županiji

583

Prema Programu utvrđivanja kakvoće mora na morskim plažama Dubrovačko-neretvanske županije za 2023. godinu, Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije, obavio je četvrto redovno ispitivanje mora na 121 plaži u periodu od 26. lipnja do 06. srpnja 2023. godine. Uzorci mora na  120 plaža odgovarali su uvjetima Uredbe o kakvoći mora za kupanje (NN 73/08).

More je na 114 plaža ocijenjeno kao more izvrsne kakvoće, a na šest plaža dobrom ocjenom.

Nakon utvrđenog kratkotrajnog onečišćenja mora za kupanje na plaži Tehnička radiona Ploče u Pločama u trećem ciklusu, 20. lipnja 2023. godine, rezultati ispitivanja za četvrti ciklus ne udovoljavaju uvjetima Uredbe.

Temeljem članka 27. Uredbe, Inspekcija zaštite okoliša naredila je Gradu Pločama postavljanje službene oznake zabrane kupanja na plaži Tehnička radiona Ploče.

Detaljniji podaci dostupni su javnosti na web stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike i Zavoda za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije. Tako se na adresama http://baltazar.izor.hr/plazepub/kakvoca ili http://www.zzjzdnz.hr/ mogu vidjeti ocjene kakvoće prikazane obojanim kružnim simbolima i to plavim (izvrsna), zelenim (dobra), žutim (zadovoljavajuća) i crvenim (nezadovoljavajuća) na Google maps podlogama, kao i brojne popratne informacije (npr. temperature zraka i mora, slanost, smjer vjetra). Rezultati utvrđivanja kakvoće mora upisuju se u bazu podataka odmah nakon završetka analize.
Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *