Rezultati osmog ispitivanja kakvoće mora na području Dubrovačko-neretvanske županije u 2021. godini

325

Prema Programu utvrđivanja kakvoće mora na morskim plažama Dubrovačko-neretvanske županije za 2021. godinu, Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije obavio je osmo redovno ispitivanje mora na 120 plaža u periodu od 23. kolovoza do 03. rujna 2021. godine. Uzorci mora na 120 plaža odgovarali su uvjetima Uredbe o kakvoći mora za kupanje (NN 73/08).

Tijekom osmog ispitivanja kakvoće mora na plaži Ispod zidina na Korčuli 24.08.2021. godine utvrđeno je kratkotrajno onečišćenje. Uzorkovani su dodatni uzorci mora za kupanje od 27.08. do 03.09.2021. godine. Rezultati ispitivanja od 31.08. do 03.09.2021. udovoljavaju uvjetima Uredbe o kakvoći mora za kupanje (NN 73/08), što upućuje na prestanak kratkotrajnog onečišćenja.

More je na 116 plaža ocijenjeno kao more izvrsne kakvoće, na četiri plaže more je ocijenjeno dobrom ocjenom, dok je more na plažama Uvala pržina na Korčuli i Porporela u Dubrovniku ocijenjeno zadovoljavajuće.

Detaljniji podaci dostupni su javnosti na web stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike i Zavoda za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije. Tako se na adresama http://baltazar.izor.hr/plazepub/kakvoca ili http://www.zzjzdnz.hr/ mogu vidjeti ocjene kakvoće prikazane obojanim kružnim simbolima i to plavim (izvrsna), zelenim (dobra), žutim (zadovoljavajuća) i crvenim (nezadovoljavajuća) na Google maps podlogama, kao i brojne popratne informacije (npr. temperature zraka i mora, slanost, smjer vjetra). Rezultati utvrđivanja kakvoće mora upisuju se u bazu podataka odmah nakon završetka analize.

Komentari
Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *