SJEDNICA VLADE RH U KNEŽEVOM DVORU Potpisana 52 ugovora

416

Današnja sjednica Vlade održala se u Kneževom dvoru. Ovo je druga sjednica Vlade koja se održava u Dubrovniku, a prošla se održala 2005.u Sponzi. Usvojeni su tako brojni projekti, oni vodno-komunalne infrastrukture vrijedni 2,8 milijarde kuna, a prometni, uključujući i obnovu državne ceste D8 u iznosu od preko 22 milijuna kuna. Nakon sjednice potpisalo se 52 ugovora.

Premijer Andrej Plenković zahvalio je dubrovačkom gradonačelniku Frankoviću na gostoprimstvu i pozivu da se sjednica Vlade održi u Dubrovniku povodom Feste svetoga Vlaha. Plenković je naglasio kako treba poštovati našu baštinu i pozvao Dubrovčane da i ove godine obiđu muzeje na ovogodišnju Noć muzeja. “Pelješki most je strateški projekt koji će povezati jug s ostatkom zemlje. Najvažnije je da se dinamika odvija dobro i da će ukupan projekt, most i prilazne ceste biti završeni za tri godine”, kazao je između ostalog Plenković.

Potom su se nazočnima obratili i gradonačelnik Franković i župan Dobroslavić. 

” Misle svi kako je lako biti gradonačelnik Dubrovnik, a baš suprotno, problema je mnogo. u Gradu treba predano i naporno raditi da bi uhvatili korak s vremenom jer je kroz povijest bivao ukorak, a ponekad i korak ispred glavnih europskih gradova. Dubrovnik se mora komunalno i prometno razvijati uz turističko tržište. Od Vlade tražimo samo iskren i partnerski odnos.” rekao je u Kneževom dvoru Franković.

“Odajemo priznanje što je riješen regionalni status i početak gradnje Pelješkog mosta, a nadam se i boljem  povezivanju RH, što uključuje i brzu cestu.”, kazao je između ostalog Nikola Dobroslavić.

Sve točke Dnevnog reda na današnjoj su sjednici usvojene.

DNEVNI RED

1. Izvješće o dosad učinjenom i o budućim projektima u Gradu Dubrovniku i Dubrovačko-neretvanskoj županiji

2. Projekti vezani uz Grad Dubrovnik i Dubrovačko-neretvansku županiju:

2.1. Prijedlog zaključka u vezi s realizacijom vodnogospodarskih projekata na području Grada Dubrovnika i Dubrovačko-neretvanske županije

2.2. Prijedlog odluke o proglašenju projekta „Razvoj vodno-komunalne infrastrukture Dubrovnik” strateškim investicijskim projektom Republike Hrvatske
2.3. Prijedlog zaključka u vezi s projektom izgradnje Centra za gospodarenje otpadom Lučino razdolje

2.4. Prijedlog zaključka o aktivnostima Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u cilju razvoja Dubrovačko-neretvanske županije
2.5. Prijedlog zaključka u vezi s uvrštavanjem Projekta izgradnje nove ceste Grad Dubrovnik (Osojnik) – Zračna luka Dubrovnik – granica s Crnom Gorom, na listu strateških investicijskih projekata

2.6. Prijedlog zaključka u vezi s izradom studijske i projektne dokumentacije za novu cestu Grad Dubrovnik (Osojnik) – Zračna luka Dubrovnik – granica s Crnom Gorom
2.7. Prijedlog zaključka u vezi s uspostavljanjem točke spajanja brzih cesta između Republike Hrvatske i Crne Gore

2.8. Prijedlog zaključka u vezi s realizacijom Projekta obnove i rekonstrukcije državne ceste DC8 na području Dubrovačko-neretvanske županije

2.9. Prijedlog zaključka u vezi s realizacijom Projekta obnove državne ceste DC413 na dionici od državne ceste DC425 do Trajektne luke Ploče u Gradu Ploče

2.10. Prijedlog zaključka u vezi s izradom studijske dokumentacije za Projekt rekonstrukcije raskrižja državnih cesta DC8 i DC9 u Gradu Opuzenu

2.11. Prijedlog zaključka u vezi s izradom studijske dokumentacije za Projekt rješavanja prolaza državne ceste DC9 kroz središte Grada Metkovića

2.12. Prijedlog zaključka u vezi s izradom studijske dokumentacije za Projekt poboljšanja prometne povezanosti otoka Korčule i poluotoka Pelješca

2.13. Prijedlog zaključka u vezi s realizacijom Projekta rekonstrukcije županijske ceste ŽC6224 na dionici od spoja s državnom cestom DC118 do naselja Račišće na otoku Korčuli

2.14. Prijedlog zaključka u vezi s realizacijom Projekta rekonstrukcije lokalne ceste LC69042 na dionici od naselja Trnovica do spoja s lokalnom cestom LC69043 u Čepikućama, u Općini Dubrovačko primorje

2.15. Prijedlog zaključka u vezi s pripremom Programa sustavne i integrirane revitalizacije, valorizacije i održivog razvoja integriranog intermodalnog održivog prometa i novih urbanih sadržaja šireg prostora Grada Dubrovnika

2.16. Prijedlog zaključka u vezi s pokretanjem aktivnosti na pripremi Integriranog projekta Rijeka dubrovačka – uređenje obalnog pojasa i rive

2.17. Prijedlog zaključka u vezi s realizacijom projekta “Sabirna ulica uz zahvat Marine Slano u obuhvatu UPU naselja Slano”

2.18. Prijedlog zaključka u vezi s izradom studije izvodljivosti te s pripremom Projekta uspostave javnog električnog brodskog prometnog prijevoza na području Grada Dubrovnika i Dubrovačko-neretvanske županije

2.19. Prijedlog zaključka u vezi s pripremom projekata ulaganja u lučku infrastrukturu luka otvorenih za javni promet na području Dubrovačko-neretvanske županije
2.20. Prijedlog zaključka u vezi s izradom studijske dokumentacije radi ostvarivanja poveznice Projekta cestovne povezanosti s Južnom Dalmacijom na sustav mreža autocesta Republike Hrvatske na potezu od čvora Metković do budućeg mosta Pelješac i od čvora Doli do Grada Dubrovnika

2.21. Prijedlog odluke o dopuni Odluke o davanju koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra radi gradnje i korištenja građevine “Most kopno – Pelješac”

2.22. Prijedlog zaključka u vezi s realizacijom Projekta organizacije dnevne bolnice Opće bolnice Dubrovnik za potrebe stanovnika Grada Metkovića i okolnih općina
2.23. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Ministarstvu poljoprivrede za sklapanje sporazuma sa Sveučilištem u Dubrovniku o financiranju nabave opreme za laboratorij Zavoda za mediteranske kulture u svrhu provođenja pedoloških analiza
2.24. Prijedlog zaključka u vezi s realizacijom projekta “Društveno-kulturni, istraživačko-razvojno-inovacijski i memorijalni centar Ruđer Bošković”

2.25. Prijedlog zaključka u vezi s pripremom projekta Memorijalna zbirka “Oliver Dragojević” u Veloj Luci

2.26. Prijedlog zaključka u vezi s potporom Projektu uređenja i opremanja kuće Marka Pola u Korčuli

2.27. Prijedlog zaključka u vezi s realizacijom Projekta izgradnje višenamjenskog Kongresnog centra Dubrovnik

2.28. Prijedloga zaključka u vezi s projektom “Križni put Serpentine Srđa i Dubrovnik u Domovinskom ratu”

2.29. Prijedlog zaključka o iskazivanju namjere za darovanje vojne građevine s pripadajućim zemljištem u Zračnoj luci Dubrovnik Općini Konavle

2.30. Prijedlog zaključka o iskazivanju namjere za darovanje tunela na rtu poluotoka Sustjepan Općini Konavle

2.31. Prijedlog zaključka o iskazivanju namjere za darovanje vojarne „Sidrište“ u Pločama Gradu Ploče

2.32. Prijedlog zaključka u vezi s realizacijom Projekta uređenja i opremanja Učeničkog doma u Korčuli

2.33. Prijedlog zaključka u vezi s Projektom izgradnje građevine škole Osnovne škole Cavtat

2.34. Prijedlog zaključka o darovanju budućih novoformiranih nekretnina u k.o. Cavtat Općini Konavle, u svrhu izgradnje osnovne škole i dječjeg vrtića

2.35. Prijedlog odluke o pokretanju postupka raspolaganja nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske u k.o. Lastovo, u svrhu realizacije projekta izgradnje turističke zone Jurjeva luka, pokretanju postupka davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja plaže i luke posebne namjene-luke nautičkog turizma-privezišta, pokretanju postupka davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene–luke nautičkog turizma Kremena, utvrđivanju uvjeta za ponuditelja, utvrđivanju uvjeta i rokova za realizacije projekta te imenovanju povjerenstva za ocjenu ponuda
2.36. Prijedlog odluke o darovanju nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske u k.o. Gruž Dubrovačkoj biskupiji – Dioecesis Ragusina

2.37. Prijedlog zaključka o darovanju Dubrovačkoj biskupiji – Dioecesis Ragusina nekretnine u k.o. Dubrovnik

2.38. Prijedlog odluke o darovanju nekretnine u k.o. Korčula Gradu Korčuli, površine 115 m², u svrhu uređenja kulturno-izložbenog prostora

2.39. Prijedlog odluke o darovanju nekretnine u k.o. Metković Gradu Metkoviću, površine 18822 m², u svrhu izgradnje komunalnog gospodarstva za zbrinjavanje otpada
2.40. Prijedlog odluke o darovanju nekretnina u k.o. Komolac Gradu Dubrovniku, površine 2576 m², u svrhu izgradnje dječjeg vrtića

2.41. Prijedlog odluke o otpisu potraživanja prema trgovačkom društvu Komunalno Mljet d.o.o. iz Babinog Polja, otok Mljet, nastalih po Ugovoru o kreditu broj 09-F-I-70120/01-19 od 3.10.2001. i Izmjenama i dopunama Ugovora o kreditu broj 09-F-I-70120/01-19 od 17.10.2001., za izgradnju benzinske postaje u Sobri na otoku Mljetu

3. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Ministarstvu hrvatskih branitelja za sklapanje ugovora o kupoprodaji i ugovora o kapitalnoj pomoći s Gradom Dubrovnikom

4. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Prijedlog programa obnove spomeničke cjeline Dubrovnika za 2019. godinu.

Komentari
Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *