Tag: ,

Kako je ocijenjena kakvoća mora na plažama u našoj županiji?

Prema Programu utvrđivanja kakvoće mora na morskim plažama Dubrovačko-neretvanske županije za 2018. godinu, Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske...