Tag: , , ,

Obnovljeni društveni domovi na Gromači, u Ljupču i Mravinjcu

Nakon što je krajem listopada prošle godine obnovljena zgrada društvenog doma na Osojniku, završeni su radovi uređenja društvenih domova na Gromači, u Ljupču i...