Tag:

Ništa od prakse spajanja neradnih dana u 2020.!

Izmjenama Zakona o blagdanima došlo je do promjena u popisu i datumu blagdana, ali ne i povećanju broja neradnih dana. Približavanje nove, 2020. godine prigoda je da...

Ništa od prakse spajanja neradnih dana u 2020.!

Izmjenama Zakona o blagdanima došlo je do promjena u popisu i datumu blagdana, ali ne i povećanju broja neradnih dana. Približavanje nove, 2020. godine prigoda je da...

Ništa od prakse spajanja neradnih dana u 2020.!

Izmjenama Zakona o blagdanima došlo je do promjena u popisu i datumu blagdana, ali ne i povećanju broja neradnih dana. Približavanje nove, 2020. godine prigoda je da...