Tag: ,

Danas je petak 13.: Trinaest stvari o danu kojeg se bojimo

1. Fobija od petka 13. ima i službeni naziv ‘Triskadekaphobia’ je strah od broja 13, a ‘paraskevidekatriaphobia’ strah od petka 13. Eto, jedino...