Tag: , , ,

Održan sastanak o daljnjim izazovima projekta ”Ruralna poučna, kulturno-etnografska turistička atrakcija”

Sastanak operativnog tima za provođenje projekta ‘Ruralna poučna, kulturno-etnografska turistička atrakcija’ održan je u prostorijama Regionalne agencije DUNEA....