Tag: ,

Seizmograf za mjerenje vibracija postavljen u zgradi gradske uprave

U sklopu znanstveno-istraživačkog projekta „Procjena seizmičkog rizika građevina kulturne baštine u Hrvatskoj – SeisRICHerCRO“, financiranog od strane...