Tag: , , , , , ,

ONI SU POLOŽILI SVOJE ŽIVOTE BRANEĆI DUBROVNIK

Na današnji dan 1991. komandant 9.VPS admiral Miodrag Jokić izdao je naredbu “ovladati širim rejonom Dubrave i Rijeke dubrovačke, izbiti na liniju...