TJEDNI PREGLED: Usvojene nove odredbe GUP-a, nastavljaju se potpore za zapošljavanje pripravnika, započelo završno asfaltiranje druge dionice Zaton Veliki – Štikovica…

426

Usvojene nove odredbe GUP-a koje štite prostor i sprječavaju njegovu devastaciju

Usvajanjem izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika na 38. sjednici Gradskog vijeća te prethodnim stupanjem na snagu izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja završen je postupak donošenja novog prostorno-planskog i urbanističkog okvira pokrenutog od strane ove gradske uprave, a kojim se uvodi prijeko potreban red u prostor i sprječava devastacija kakvu je omogućio štetni GUP iz 2014. godine.

Novodonesenim urbanističkim pravilima onemogućuje se daljnje narušavanje prostora i stvaranje nesagledivih šteta koje su pretjerana izgradnja i apartmanizacija imali na urbani prostor Grada, a time i na kvalitetu života njegovih građana.

Najvažnije izmjene tiču se povećanja udaljenosti između budućih građevina i smanjenja visina građevina. Kombinacija ovih odredbi bitno pridonosi boljem uklapanju nove gradnje u postojeći prostor. Niske i srednje visoke građevine grade se na minimalnoj udaljenosti od tri metra od susjedne međe, dok je ranije ta udaljenost mogla iznositi i jedan metar. Visoke građevine grade se na udaljenosti od najmanje 11 metara od susjedne međe.

Visina se smanjuje za sve tipove građevina (niska, srednja i visoka). Primjerice, srednje visoke građevine na ravnom terenu mogu se graditi do visine 11 metara (prije 13 m), dok je maksimalna visina na kosom terenu 13 metara (prije 15 m). Novim odredbama investitori moraju birati između etaže nadzemnog podruma ili etaže suterena, što također smanjuje visinu građevina za jednu etažu, čime se u konačnici opet štite okolne građevine i prostor i bitno pridonosi sigurnosti i kvaliteti života. Dopuštena visina građevina u poslovnom centru Gruža smanjena je s maksimalnih 35 na maksimalnih 22 metra.

Red se uvodi i u ogroman trend apartmanizacije u gradnji jer se investitore striktno ograničava na broj funkcionalnih jedinica koje mogu imati u građevinama dok se dosadašnjim odredbama ograničavao samo broj stanova pa su investitori pod poslovne prostore smještali nerazmjeran broj apartmana. Također je propisano kako najviše 30% BRP niske, srednje visoke i visoke stambeno-poslovne građevine može biti poslovne namjene.

Važne su i izmjene odredbi koje se tiču podrumskih etaža, posebno onih potpuno ukopanih, čime se štite okolne građevine te gradske prometnice. Povećavan je i postotak obveznog hortikulturnog uređenja u pojedinim zonama. Uređuje se o pitanje rekonstrukcija kojima su do sada odredbe davale više mogućnosti nego kod nove gradnje što je često stvaralo nesklad u prostoru i odstupanja od urbanističkih standarda.

Istovremeno s usvajanjem novih odredbi GUP-a na prethodnoj sjednici Gradskog vijeća donesena je i odluka o početku izrade sveobuhvatnih izmjena i dopuna GUP-a i PPU-a, što je prvi korak u tom, značajnije dugotrajnijem postupku.

Novi prostorno-planski okvir omogućit će i realizaciju planiranih važnih gradskih projekata poput dječjeg vrtića u Komolcu, azila za životinje na Grabovici, stanova za liječnike u kompleksu Opće bolnice ili rekonstrukcije i uređenja prihvatilišta za rizične skupine na području Batahovine. Otvara se i mogućnost gradnje sustava manjih javnih garaža u svim dijelovima grada kao i uređenje i obalnog pojasa Rijeke dubrovačke.

Započelo završno asfaltiranje druge dionice Zaton Veliki – Štikovica

Nakon završetka radova na prvoj dionici državne ceste Zaton Veliki – Štikovica u prosincu prošle godine, privode se kraju i radovi druge, završne faze, rekonstrukcije zahvata bližeg gradskom centru dugog oko 1200 metara. U tijeku je asfaltiranje ceste na navedenoj dionici, nakon čega će uslijediti završni radovi ocrtavanja kolnika, postavljanje javne rasvjete te izvođenje nogostupa.

Svi radovi završavaju se u predviđenom roku te će kroz travanj jedna od najlošije opremljenih i intenzivnim teretnim prometom najoštećenijih dionica na gradskom području biti u potpunosti rekonstruirana i sigurna za kretanje vozila i pješaka.

Investitor u projektu su Hrvatske ceste, a ukupna vrijednost ove kapitalne investicije je 22,8 milijuna kuna. Radove prati i postavljanje i DTK (distributivne telekomunikacijske) kanalizacije u trup prometnice, a izvodi se i dio radova Vodovoda na vodoopskrbi i odvodnji. Također, na navedenoj dionici izvode se i radovi u sklopu Aglomeracije Dubrovnik.

Na obnovu ove iznimno važne dionice s neadekvatnom infrastrukturom mještani Zatona su čekali više od 25 godina. Riječ je o jednom u nizu projekata Hrvatskih cesta na području Grada Dubrovnika koji su na sjednici Vlade RH održanoj u veljači 2019. u Dubrovniku dobili potporu Vlade i nadležnog ministarstva, a u koje spada i obnova ceste od Mosta dr. Franje Tuđmana do Ilijine glavice, kao i i rekonstrukcije tri križanja (Bosanka, Lozica i Orašac).

Usvojen Plan upravljanja zaštićenom spomeničkom cjelinom Dubrovnika

Na 38. sjednici Gradskog vijeća Grada Dubrovnika jednoglasno je usvojen Plan upravljanja svjetskim dobrom UNESCO-a  “Starim gradom Dubrovnikom”, strateški dokument nulte kategorije koji dosad za područje Dubrovnika nije postojao.

Plan upravljanja izrađen je ciljem stvaranja pretpostavki za upravljanje zaštićenom spomeničkom cjelinom grada Dubrovnika kako bi se očuvala i unaprijedila svojstva izvanredne univerzalne vrijednosti pod zaštitom UNESCO-a uz istodobno očuvanje i razvijanje suvremenog života Grada na održivim postavkama. Poslužit će kao prijeko potrebna podloga za sve daljnje planove, odluke i strateške dokumente kojima će se uređivati život na području povijesne jezgre.

– Izglasavanjem ovog dokumenta Grad Dubrovnik postao je prvi grad u Republici Hrvatskoj koji ima plan upravljanja, konzervatorsku podlogu sa svim smjernicama koje će nam u konačnici dovesti ono što nam treba -a to je mjera i održivost na naš prostor – izjavio je gradonačelnik Mato Franković prilikom izglasavanja prijedloga odluke.

Izrada samog dokumenta je započela u srpnju 2019. godine, a temeljila se na opsežnom participativnom procesu, rezultat kojeg su definirani ciljevi i prioriteti. U procesu izrade sudjelovali su brojni dionici, a od iznimne važnosti je aktivna participacija građana i civilnog društva. Kontinuitet utjecaja lokalne zajednice nastavit će se kroz predstavništvo gradskih kotara u upravljačkom tijelu Plana, što će doprinijeti i njegovom kvalitetnijem provođenju.

– Zahvaljujući izrađivaču i neprocjenjivoj ulozi lokalne zajednice, nevladinih organizacija, udruga civilnih društava, predstavnika kotara i političkih organizacija smo došli do ovog dokumenta. Ovaj plan ne bi bio životan ni realan bez velikog broja sati koji su svi oni utrošili u izradu ovog plana, a tome i služe svjesni građani koji žele dobro svome gradu. Politika je napravila ono što je bilo ključno – nije se miješala. Plan će se mijenjati, osnaživati, prilagođavati kako razdoblja budu prolazila i to samo s jednim ciljem – očuvanje ovog prostora koji u sebi nosi bogato naslijeđe, a mi ga moramo sačuvati za sve buduće generacije  – poručio je gradonačelnik Franković o konačnom donošenju dokumenta.

Očuvanje „živog Grada“ u fokusu je strateških aktivnosti istaknutih u Planu, a naglasak je i na razvoju adekvatnih infrastrukturnih sustava i mreža, organizacija održivog prometnog sustava te podizanju kvalitete turističkih usluga. Ususret izglasavanju od strane predstavničkog tijela, održana je javna rasprava te je ishođena suglasnost nadležnog Ministarstva kulture i medija. Plan upravljanja izradio je s Arhitektonski fakultet u Zagrebu, dok je naručitelj Zavod za obnovu Dubrovnika.

Pogodnosti za posjetitelje Dubrovnika povodom Uskrsa

Za nadolazeće uskršnje praznike, Grad Dubrovnik od 3. do 12. travnja nudi popuste i pogodnosti za domaće i strane posjetitelje, u suradnji s Turističkom zajednicom i kulturnim ustanovama Grada Dubrovnika.

Dubrovački muzeji, Dom Marina Držića, Prirodoslovni muzej, Muzej domovinskog rata i Umjetnička galerija Dubrovnik svoja vrata otvaraju besplatno za sve zainteresirane, a potpuno besplatan za sve će biti i posjet Lazaretima u istom razdoblju. Također, kupnjom dvije ili više Dubrovačkih kartica, dobit će se i jedna Dubrovačka kartica gratis. Ulaznica za Arboretumu Trsteno koštat će 30 kuna, što je također prilagođena cijena.

Društvo prijatelja dubrovačke starine građanima Republike Hrvatske odobrava povlaštenu cijenu ulaznice od 50 kuna za obilazak gradskih zidina i Lovrjenca, uz prethodno slanje zamolbe na e-mail Društva.

Turistička zajednica grada Dubrovnika za uskršnji vikend poklanja posjetiteljima besplatni razgled Grada na hrvatskom i engleskom jeziku, u subotu, 3. travnja, u 10 sati, ispred TIC-a Pile. Zbog epidemioloških mjera broj sudionika je ograničen pa je dolazak potrebno potvrditi do petka, 2. travnja, do 17 sati, na e-mail: tic.pile@tzdubrovnik.hr ili br.tel: +38520312011.

Cilj ovih pogodnosti je privući turiste, posebice one domaće, da proljetne praznike provedu u Dubrovniku. Usprkos epidemiološkim mjerama, zbog kojih su onemogućena veća tradicionalna događanja i okupljanja, prigodno ukrašeni Grad i ovog će Uskrsa pružiti jedinstvene doživljaje svim posjetiteljima.

I u 2021. dodjeljuju se potpore za zapošljavanje pripravnika

Upravni odjel za turizam, gospodarstvo i more Grada Dubrovnika raspisao je natječaj za dodjelu potpora za zapošljavanje pripravnika na području Grada Dubrovnika u 2021. godini.

Visina pojedinačne mjesečne potpore po pripravniku iznosi 2.800 kuna, a isplaćuje se tijekom jednogodišnjeg pripravničkog staža pravnim i fizičkim osobama koje obavljaju registriranu gospodarsku djelatnost na području Grada Dubrovnika, osim javnim ustanovama i trgovačkim društvima kojima je Grad osnivač, odnosno u slučaju društava jedini ili jedan od osnivača.

Potpore za zapošljavanje mogu se odobriti samo nezaposlenim osobama koje imaju prebivalište na području Grada Dubrovnika, u dobi do 30 godina, bez ostvarenog radnog staža u struci, sa završenom srednjom stručnom spremom, odnosno stečenim stručnim nazivom prvostupnika ili magistra struke ili drugim nazivom stečenog stupnja obrazovanja sukladno posebnim propisima. Potpora se može odobriti samo za osobe prijavljene u evidenciji nezaposlenih osoba Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područne službe Dubrovnik,  za zanimanja  koja nemaju karakter deficitarnih zanimanja.

Svi ostali uvjeti, kriteriji i način podnošenja prijava i dodjele potpora, prava i obveze pripravnika i korisnika potpora za zapošljavanje sadržani su u tekstu natječaja, kao i sva potrebna dokumentacija.

Gradonačelnik Franković pisao britanskom državnom tajniku za promet

Gradonačelnik Grada Dubrovnika Mato Franković uputio je službeni dopis državnom tajniku za promet Ujedinjenog Kraljevstva Grantu Shappsu.

U dopisu gradonačelnik uvodno navodi kako Dubrovnik iščekuje odluku Vlade Ujedinjenog Kraljevstva kojom se dopuštaju, odnosno ponovno uspostavljaju, međunarodna putovanja. Ističe kako su posjetitelji s područja Ujedinjenog Kraljevstva tradicionalno najzastupljeniji i jako privrženi dubrovački gosti s kojima je ovaj grad razvija dugogodišnji čvrsti prijateljski odnos.

Na temelju prošlogodišnjih iskustava gradonačelnik Franković državom tajniku Shappsu iznosi prijedlog da se prilikom izrade i donošenja potrebnih odluka razmotri mogućnost uspostavljanja seta posebnih pravila i propisa kojima bi se države podijelile u zelene, narančaste i crvene zone.

Takvom režimu putovanja, sukladno navedenom prijedlogu, prilagodila bi se i pravila za povratak iz destinacije, pa se za povratak turista iz zelene zone ne bi bio tražio PCR niti brzi antigenski test dok bi za povratak iz narančaste zone bio potreban negativan brzi antigenski test.

Nadalje, predlaže se da se oni britanski turisti koji se vraćaju iz crvenih zona moraju testirati brzim testom pred polazak iz zone te PCR testom pri dolasku u domicil.

Konačno, oni britanski gosti koji su primili cjepivo ili su preboljeli bolest COVID-19 posve se izuzimaju od potrebe bilo kakvog testiranja.

-„Dubrovnik je spreman uspostaviti sve neophodne zdravstvene i sigurnosne protokole kako bi britanskim građanima koji napuštaju dubrovačku zračnu luku omogućili testiranje brzim antigenskim testovima, a time sigurno putovanje i povratak u domicil“, piše gradonačelnik Franković britanskom tajniku za promet te izražava uvjerenje da mnogi Britanci željno očekuju ponovno uspostavljanje međunarodnog pometa i povratak u Dubrovnik koji je ih rado dočekuje.

Održano javno izlaganje o Prijedlogu UPU-a “Jakljan”

U utorak, 30. ožujka 2021. godine, s početkom u 11:00 sati, u Velikoj vijećnici Grada Dubrovnika te putem online sustava, održano je javno izlaganje o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja “Jakljan”.

Javno izlaganje vodila je Pročelnica Upravnog odjela za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša Grada Dubrovnika Jelena Lončarić, dipl. iur.univ. spec. admin. urb.

Prijedlog Urbanističkog plana uređenja “Jakljan” izlagala je predstavnica stručnog izrađivača Plana (Urbos d.o.o., Split) Gordana Radman, dipl. ing. arh.

Potom je odgovarano na primjedbe i prijedloge zainteresiranih sudionika. O svemu će biti sastavljen zapisnik koji će skupa s odgovorima na primjedbe i prijedloge biti dio Izvješća o javnoj raspravi.

Za vrijeme trajanja javne rasprave za sve zainteresirane osobe osiguran je javni uvid u Prijedlog Urbanističkog plana uređenja “Jakljan”, a način na koji se uvid može izvršiti, te način na koji se mogu dostaviti mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog plana, može se pogledati OVDJE.

EU sredstvima proširena mreža besplatnog bežičnog interneta u staroj gradskoj jezgri

Dubrovačka razvojna agencija DURA postavila je 9 novih pristupnih točaka za besplatnu bežičnu Internet mrežu na javnim prostorima unutar stare gradske jezgre grada Dubrovnika.

Ovim je putem bežična mreža (FREE Dubrovnik) proširena na područje Jezuita, Ulice Svetog Dominika (od Luže do Trga oružja), u dijelu Ulice Branitelja Dubrovnika i dijelu Ulice od Puča, područje muzeja Rupe i područje Porporele. Mreža je na raspolaganju svim građanima i posjetiteljima stare gradske jezgre.

Kroz skup inovativnih alata i metoda, S.Li.DES. će razviti pametni destinacijski ekosustav putem kojeg će se dinamički analizirati različiti aspekti kulturnih destinacija te pratiti obrasci kretanja posjetitelja. Prikupljene podatke objedinit će destinacijska kontrolna ploča putem koje će biti moguće pratiti kretanja svih postojećih parametara destinacije.

To će omogućiti jasnu procjenu konkurentnosti i održivosti kulturne destinacije te podržati razvoj mjera usmjerenih na diversifikaciju turističke ponude putem ulaganja u kulturnu baštinu i osmišljavanje prekogranične pametne strategije prenosive na razini EU.

Navedena oprema sufinancirana je sredstvima iz projekta S.LI.DES. (Smart strategies for sustainable tourism in Lively cultural DEStinations), kojeg provodi Dubrovačka razvojna agencija DURA.

Projekt se financira iz programa Interreg Italija-Hrvatska, a cilj mu je razviti prekograničnu pametnu metodologiju i strategiju za očuvanje i valorizaciju neistražene materijalne i nematerijalnih kulturne baštine te za promicanje održivog teritorijalnog razvoja, uz poseban fokus na „živu baštinu“, odnosno obrtničke aktivnosti i kreativne industrije.

 

 

Komentari
Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *