Uskoro kreće naplata PDV-a na male pakete: Ovo je sve što trebate znati ako naručujete iz inozemstva

510

Posebni postupak oporezivanja IOSS mogu primjenjivati osobe koje vrše uslugu prodaje robe na daljinu (npr. prodavatelj, platforma ili druga osoba), koja će biti uvezena na carinsko područje EU.

Od 1. srpnja. 2021. na sve pošiljke koje se u Europsku uniju (EU) unose iz trećih zemalja i koje se isporučuju na temelju prodaje na daljinu (e-trgovina), naplaćivat će se PDV pri uvozu, povodom čega je Carina izdala opširnoj priopćenje u kojem detaljno objašnjava što se kada i kako plaća i naplaćuje.

Od idućeg četvrtka ukida se oslobođenje od plaćanja PDV-a pri uvozu dobara nekomercijalne naravi sadržanih u malim pošiljkama, poslanih primatelju kao pismo ili paket čija ukupna vrijednost ne prelazi 22 EUR,odnosno 160 kuna.Obveza naplate primjenjuje se i na pošiljke kupljene na daljinu prije 1.7.2021. ako se carinskom tijelu podnesu nakon 1.7.2021.

Kako će se obračunavati i plaćati PDV pri uvozu pošiljki čija vrijednost ne prelazi 150 EUR

S obzirom na iznimno velik broj takvih pošiljaka i potrebu pojednostavnjenja postupka naplate,u skladu s poreznim i carinskim pravilima EU,pripremljena su dva načina naplate PDV:

  • posebni postupak oporezivanja IOSS
  • posebni postupak za prijavu i plaćanje PDV

Oba načina mogu se primijeniti na sve komercijalne pošiljke pri čemu se komercijalnim pošiljkama smatraju pošiljke koje su kupljene putem prodaje na daljinu ako njihova stvarna (intrinzična) vrijednost NE prelazi iznos od 150 EUR(1.135,00 HRK).

Ovi načini naplate NE mogu se primijeniti na alkoholne proizvode, duhan i duhanske proizvode, parfeme ili toaletne vode.

Što je posebni postupak oporezivanja –IOSS (eng. Import One Stop Shop)

Posebni postupak oporezivanja IOSS mogu primjenjivati osobe koje vrše uslugu prodaje robe na daljinu (npr. prodavatelj, platforma ili druga osoba), koja će biti uvezena na carinsko područje EU. Pri tome,ove osobe mogu imati sjedište na području EU ili izvan područja EU.

Prilikom primjene ovog posebnog postupka, porezna obveza nastaje u trenutku isporuke, pri čemu se smatra da je roba isporučena u trenutku prihvaćanja plaćanja.To znači da će osobe (porezni obveznici) koje se prijave za primjenu IOSS postupka (i dobiju za to potreban PDV IOSS broj) već prilikom prodaje robe na daljinu kupcu zaračunati PDV po stopi primjenjivoj u njegovoj zemlji članici. U tom slučaju cijena koju kupac iz EU plaća prodavatelju (prodajna cijena) će uključivati iznos PDV-a pri uvozu u EU, kojega prodavatelj naplaćuje od kupca,te potom,putem IOSS sustava prijavljuje i plaća za te isporuke na jednom mjestu (mjesečno prema poreznim tijelima).

Prilikom prijave, nadležno porezno tijelo dodijelit će prodavatelju (ili njegovom posredniku) jedinstveni identifikacijski broj–tzv. PDV IOSS broj. Ovaj broj se dodjeljuje i koristi isključivo i samo za potrebe ovog postupka.

Što je posebni postupak za prijavu i plaćanje PDV-a pri uvozu (eng. special arrangements)

Ako se ne koristi poseban postupak oporezivanja IOSS, moguće je primijeniti posebni postupak za prijavu i plaćanje PDV-a pri uvozu (eng. special arrangments).

Posebni postupak omogućava da se pošiljke u poštanskom ili žurnom (kurirskom) prometu prijavljuju carini od strane osobe (zastupnika) koja nastupa za račun osobe kojoj je predmetna roba namijenjena (tj. kupca), pri čemu se PDV pri uvozu prijavljuje i plaća na pojednostavnjeni način. Ovaj način (za razliku od IOSS) može se primijeniti samo ako otprema, odnosno prijevoz, te konkretne pošiljke završava u RH (tj. ne može se primijeniti ako se radi o pošiljci čije je odredište u drugoj zemlji članici).

Pri tome je osoba kojoj je roba namijenjena (kupac odnosno primatelj te robe) odgovorna za plaćanje PDV-a, dok osoba koja prijavljuje robu carini u državi uvoza, naplaćuje PDV od osobe kojoj je roba namijenjena i izvršava plaćanje tog PDV-a prema Državnom proračunu. Osoba koja prijavljuje robu carini je poštanski ili žurni prijevoznik (tzv. kurirski operater) koji izvršava prijevoz predmetne pošiljke do krajnjeg kupca –primatelja pošiljke.

Dakle, odgovornost za plaćanje PDV je na primatelju pošiljke, koji će taj iznos podmiriti poštanskom operateru ili žurnom prijevozniku (kurirskom operateru) u trenutku isporuke pošiljke, a poštanski operater ili žurni prijevoznik će tako naplaćen iznos PDV-a uplatiti na račun Državnog proračuna. Prilikom primjene ovog postupka prijave i plaćanja PDV-a pri uvozu primjenjivat će se isključivo opća stopa PDV-a od 25 posto i nije moguće primijeniti nižu stopu PDV-a.

Što se može očekivati nakon 1. srpnja 2021. godine?

Uvođenje ovih u novosti u čitavoj EU za posljedicu će imati dramatično povećanje broja deklaracija/naplata prilikom uvoza. Tako se u Hrvatskoj očekuje dnevno povećanje broja deklaracija od oko 7.500-10.000. Ove novo uvedene administrativne radnje povezane s naplatom PDV-a i posljedični golem porast broja elektronskih deklaracija zahtijevaju dodatno angažiranje značajnih ljudskih i inih resursa i neizbježno vode prema dužem trajanju postupka deklariranja i naplate uvoznih davanja.

S ciljem ubrzanja i pojednostavnjenja procedura naplate, Carinska uprava je proteklih dvije godine razvila IT aplikacije i sustava za elektronsku najavu pošiljki prije njihovog podnošenja carinskim tijelima kao i nove elektronske deklaracije H6 i H7.

Ti sustavi izgrađeni su na funkcionalnim zahtjevima koje je dala Europska komisija. Slijedom toga, carinska uprava je nacionalno uspješno testirala nove sustave i aplikacije s nadležnim tijelima EK i s drugim pravnim osobama koje aktivno sudjeluju u ovim postupcima (kao deklarant,a to su Hrvatska pošta i kompanije žurne dostave:DHL, IN TIME, RHEA) te su sustavi već spremni za produkcijsku primjenu od 1.7.2021.

Svjesna povećanja obujma posla koji se očekuje od 1.7.2021. Carinska uprava je osigurala dodatan broj službenika koji će se baviti ovom vrstom posla i prilagodila svoje radno vrijeme kako bi svoj dio posla obavila brzo i na vrijeme tj. sa što manjim zastojima i čekanjima. Imajući na umu nove administrativne obveze koje moraju biti provedene i velik broj prispijeća pošiljaka, evidentno je kako će unos malih pošiljki u EU biti usporen nakon 1. srpnja 2021. što može izazvati nezadovoljstvo kupaca tih pošiljaka. No, to se očekuje unutar čitave EU, pa ni mi nažalost nismo izuzetak.

‘Također, uvođenje novih pravila donosi dodatno administrativno opterećenje svim sudionicima – kupcima, prodavateljima, zastupnicima, carinskim i poreznim tijelima. Neovisno o tome, kao ni do sada, Carinska uprava neće naplaćivati nikakve troškove za provedbu carinskih postupaka’, zaključuju u Carinskoj upravi.

poslovni.hr

Komentari


TAG


Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *