ŽELJKO RAGUŽ: Poručujem “malim“ vijećnicima sa velikim kompleksima da je njihovo da pljuju, a moje da gledam sa distance i zapamtim kakav nikad ne smijem postati

7

Otpad nije smeće nego korisna sirovina

Površnim čitanjem pamfleta kojim nas pojedini oporbeni vijećnici proteklih dana zabavljaju može se primijetiti da isti ne barataju materijom vezanom za otpad te navode niz besmislica. Kao što smo u više navrata napominjali građani Dubrovnika mogu biti ponosni na koji se način pristupa i realizira poslovanje po pitanju preuzimanja otpada i njegovo daljnje distribuiranje sa brodova na kružnim putovanjima.                                         Ministarstvo zaštite okoliša i energetike RH odnosno Uprava za inspekcijske poslove je u više navrata izvršila nadzor u Luci Dubrovnik i nikada do sada nije bilo niti najmanjih primjedbi na način rada, dapače iskazane su pohvale kako Luka Dubrovnik može biti pozitivan primjer drugima. Navodimo i kako dio miješanog otpada preuzetog sa brodova završi na Grabovici, jer ga je nemoguće izdvojiti i pripremiti za daljnju obradu. Veći dio takvog otpada ne dolazi sa kruzera, već sa rive gdje se privezuju izletnički brodovi iz razloga što ne postoje kante za selektivno prikupljanje otpada. Nadamo se gospodine Kristić da nam kao visoko rangirani djelatnik Čistoće možete omogućiti barem to, a vi recite ako zahtijevamo previše. Turisti sa kruzera najmanje proizvedu otpada jer se najkraće zadržavaju na lokaciji. Trebamo li prema ovim našim univerzalnim stručnjacima za sve i svašta prozvati sve ugostitelje, hotelijere i kućanstva da nepravilno razvrstavaju otpad, jer isti završi na Grabovici?                                                                                                                                                   

Notorna je laž da luke na Mediteranu ne žele preuzeti otpad, jer svaka je luka dužna osigurati brodovima na kružnim putovanjima mogućnost predaje otpada prema strogo reguliranim kriterijima, pravilima kako otpad treba biti razvrstan i predan na daljnje postupanje. Luka Dubrovnik povećanje prihoda po pitanju preuzimanja otpada sigurno nije ostvarila preuzimanjem “smeća“ kojeg nitko neće, nego sustavnim i predanim radom svih djelatnika Luke Dubrovnik i partnera koji sudjeluju u aktivnostima vezanim za otpad. Gore navedenom mogu svjedočiti brojni agenti, časnici sa brodova koji svakodnevno iskazuju zadovoljstvo brzinom i kvalitetom usluge u Luci Dubrovnik, ali nikako ne na uštrb odgovornog pristupanja otpadom. Časnici sa brodova su u više navrata tražili dokumentaciju o kretanju otpada nakon preuzimanja od strane Luke Dubrovnik te obilazili samu lokaciju i izrazili divljenje i pohvale na način kako se sa istim postupa.       

 Za kraj poručujem “malim“ vijećnicima sa velikim kompleksima da je njihovo da pljuju, a moje da gledam sa distance i zapamtim kakav nikad ne smijem postati.

 

Željko Raguž

Predsjednik Uprave

Komentari
Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *