Elektrojug o čestom nestanku struje u Lapadu: “Ne radi se o preopterećenju mreže, već o nepredvidivim kvarovima u mreži”

95

Zbog učestalih prekida napajanja električnom energijom na području Lapada, poslali smo upit HEP-u i dobili odgovor, koji prenosimo u cijelosti: 

U posljednjih nekoliko dana zbog kvara u 10 kV mreži na području Lapada dolazilo je većinom do kratkotrajnih prekida u opskrbi električnom energijom (Vodno polje Nautika i VP Gospino polje).

Jedini duži prekid napajanja električnom energijom u trajanju od 27 minuta dogodio se 10. svibnja 2018. godine, od 18.05 do 18.32 sati.

Ostali kratkotrajni prekidi bili su u sljedećim danima:

  • 19.5.2018 u 17.45 sati, odmah uključeno
  • 21.5.2018 u 19.48 sati, odmah uključeno
  • 22.5.2018 u 11.56 sati, odmah uključeno
  • 23.5.2018 u 6.37 sati i u 21.55 sati, oba prekida su odmah uključena
  • 25.5.2018 u 00.36 sati i u 7.17 sati, oba prekida su odmah uključena

Prekidi u VP Gospino polje:

  • 25.5.2018. Ispad VP Gospino polje (prvi ispad) u 23.14 sati, uključeno odmah
  • 26.5.2018. Ispad VP Gospino polje (drugi ispad), nakon čega je Gospino polje prebačeno na napajanje iz TS 110/10 kV Srđ

Iz navedenih podataka vidljivo je da su svi kratkotrajni prekidi odmah riješeni i da nije bilo dužih prekida opskrbe električnom energijom.

Također, zbog kvara dvaju 35 kV kabela kojima se napaja TS 35/10 kV Lapad,  22. svibnja 2018. godine u 14.29h cijeli Lapad ostao je bez napajanja električnom energijom, što je trajalo do 14.35 sati (prekid u trajanju 6 minuta). Isti kvar ponovio se  2. lipnja 2018. godine u 10.16 sati te je prekid trajao do 10.43 sati.

Napominjemo kako se ne radi o velikom opterećenju, nego o nizu nepredvidivih kvarova na 35 kV i 10kV kabelima iz TS 35/10 kV Lapad, ali kao što se vidi iz prethodno navedenih podataka o prekidima,  ti se kvarovi rješavaju u najkraćem mogućem roku.

Prilikom svakog nastalog kvara radnici Elektrojuga odmah pristupaju njegovom otklanjanju, ali u nekim situacijama nije moguće odmah locirati sami kvar te je potrebno određeno vrijeme za njegovu sanaciju. Kako se na području Lapada  radi o dionici u mreži koja pokriva više trafostanica, traženje kvara zahtijeva ispitivanje svih dijelova mreže i promjenu različitih uklopnih stanja mreže, zbog čega nastaju kratkotrajni prekidi napajanja električnom energijom.

Kao što smo prethodno naveli ne radi se o preopterećenju mreže, već o nepredvidivim kvarovima u mreži.

 

Komentari


TAG


Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *