FRANKOVIĆ OPLEO PO VLAHUŠIĆU: Lažima žele onemogućiti da izglasamo na sjednici GV izmjene GUP-a Grada Dubrovnika

815
 Iz platforme Dubrovnik – naš grad najavili su za sutra konferenciju za medije na kojoj će govoriti kandidat za gradonačelnika Dubrovnika Andro Vlahušić i kandidatkinja za njegovu zamjenicu Nataša Gabričević, na temu: Tko je i zašto predložio urbicid Lapada i park šume Petka kroz izmjene i dopune GUP-a?

URBICID LAPADA i PARK ŠUME PETKA

Tko je i zašto predložio urbicid Lapada i park šume Petka kroz izmjene i dopune…

Objavljuje Andro VlahušićNedjelja, 21. ožujka 2021.

Povodom najavljene konferencije, očitovao se i aktualni gradonačelnik Mato Franković.
Lažima nas nećete zaustaviti da izmijenimo nakaradni GUP!
Sutra ćemo svjedočiti žalosnom i gotovo nakaradnom pokušaju da se Izmjene i dopune GUP-a Grada Dubrovnika koje trebaju uvesti mjeru u prostor prikažu devastirajućim i lošim.
Tužno je i žalosno da upravo oni koji su omogućili da nam pojedini dijelovi grada izgledaju kao čardaci, sutra žele LAŽIMA pokušati onemogućiti da izglasamo na sjednici Gradskog vijeća izmjene GUP-a Grada Dubrovnika. Vjerujem da toliki strah u njihovim očima leži u činjenici kako će možda morati vratiti neke prethodno uzete novce.
Vezano za izmjene GUP- a koje se tiču hotela Maestral želim jasno i nedvosmisleno reći kako se hotelima Maestral ovim izmjenama GUP-a ništa niti povećava niti smanjuje.
Prema GUP-u iz 2014. uvjeti i način gradnje propisani su urbanim pravilom 2.10. Ovo urbano pravilo odnosi se na ugostiteljsko-turističke građevine u Uvali Lapad.
Prema točki 3. ovog urbanog pravila:
– maksimalni koeficijent izgrađenosti iznosi 0.6
– maksimalni koeficijent iskorištenosti iznosi 4,0
– maksimalna visina je 22 metra od najniže točke uređenog terena uz građevinu do vijenca građevine
– uvjetuje se očuvanje ukupnog kvalitetnog visokog zelenila temeljem posebnog elaborata vrednovanja postojeće vegetacije; smještaj ugostiteljsko turističke građevine na građevnoj čestici može biti do ruba javne površine.
Izmjenama i dopuna GUP-a čije usvajanje očekujemo dogodile su se sljedeće promjene:
Točka 3. spomenutog urbanog pravila promijenjena je tako da se, za rekonstrukciju ugostiteljsko-turističkih građevina tipa hotel (T1), primjenjuju uvjeti iz članka 43. Odredbi za provođenje. Drugim riječima – primjenjuje se generalno pravilo za ugostiteljsko-turističke zone.
Međutim, dodana je točka 6. koja se odnosi na postojeći kompleks hotela Maestral. U toj točki definirani su parametri gradnje – koeficijent izgrađenosti, koeficijent iskorištenosti i visina – identični kakvi su bili u točki 3. urbanog pravila 2.10 GUP-a iz 2014.
Na takav način , uvjeti za rekonstrukciju postojećeg kompleksa hotela Maestral (u pogledu kis-a, kig-a i visine) ostaju kakvi su bili prema GUP-u iz 2014., a za ostale ugostiteljsko-turističke objekte u obuhvatu urbanog pravila 2.10 primjenjuju se uvjeti iz članka 43. (također omogućava rekonstrukciju, ali manjeg obima od ovih iz urbanog pravila).

Lažima nas nećete zaustaviti da izmijenimo nakaradni GUP!

Sutra ćemo svjedočiti žalosnom i gotovo nakaradnom pokušaju…

Objavljuje Mato FrankovicNedjelja, 21. ožujka 2021.

Komentari
Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *