GO SDP DUBROVNIK: Gradonačelnik i HDZ ignoriraju postavljena pitanja i bave se podmetanjima i napadima osobne prirode

238

Gradska organizacija SDP-a u cijelosti podržava istupe Jadrana Barača, predsjednika GO SDP-a, koji u svojstvu gradskog vijećnika traži jasne i nedvosmislene odgovore na pitanja kojima se ukazuje na moguće koruptivne radnje u tzv. „aferi Okrajak“.

Umjesto da gradonačelnik Mato Franković na čelu gradske uprave odgovorno i istinito javnosti pruži sve relevantne informacije vezano uz aferu, posljednja sjednica gradskog vijeća koristila se za osobne napade na Jadrana Barača, zloupotrebljavajući institut vijećničkih pitanja. Time se nastoji skrenuti pozornost s pitanja koja se tiču postupka izdavanja lokacijske dozvole privatnom investitoru za rekonstrukciju dijela javnog puta u vlasništvu Grada Dubrovnika.

Tko je privatnom investitoru (Primorje gradnja d.o.o.) dao povod za neovlašteno podnošenje zahtjeva 13.3.2018. g. za ishođenje lokacijske dozvole u ime Grada Dubrovnika?

Gradonačelnik je dao objašnjenje da je naknadno „opunomoćio“ (dao suglasnost) privatnom investitoru za ishođenje lokacijske dozvole sukladno Zakonu o prostornom uređenju, članak 165.

Može li javnost dobiti na uvid ugovor kojim se Primorje gradnja d.o.o. obvezala realizirati predmetnu rekonstrukciju na svoj trošak kako bi ista „punomoć“ bila u skladu sa Zakonom?

Puno je nepoznanica i rupa u ovom procesu, a sve nažalost upućuje na pogodovanja u vezi odvajanja dijela javnog dobra i ustupanja tog dobra privatnom investitoru.  

Kada se ovome doda da je zamjenica gradonačelnika projektantica idejnog projekta bloka zgrada koje se dijelom nalaze na gradskom zemljištu, opravdana je sumnja u pogodovanje, a time i u kazneno djelo. Umjesto da se detaljno istraže zakonitost ovih postupaka (a što javnost zaslužuje), Gradonačelnik i HDZ dalje ignoriraju postavljena pitanja i bave se podmetanjima i napadima osobne prirode na sve članove Gradskog vijeća koji traže rasvjetljavanje „afere Okrajak“.

GO SDP-a Dubrovnik

Komentari


TAG


Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *