JADRAN BARAČ: Pozdravljamo svaku inicijativu kako bi se problem prekomjernog broja bankomata riješio

255

Postavljanje prekomjernog broja bankomata narušava vizuru Straduna i pozdravljamo svaku inicijativu kako bi se ovaj problem riješio. U cilju održivosti i zakonitosti dopune Odluke o komunalnom redu predlažemo gradskoj upravi doradu iste budući je u obliku u kojem je predložena nerazumljiva, nepravilna, a dijelom i nesprovodiva, i to posebno u dijelu koji uvodi zabranu postavljanja te u dijelu o nadležnostima konzervatorskih odjela Ministarstva kulture u davanju odobrenja i suglasnosti za postojeće bankomate. Naime, odlukama o komunalnom redu ne mogu se propisivati postupanja i nadležnosti konzervatorskih odjela kao tijela državne uprave, već se njihova postupanja propisuju jedino zakonom, odnosno drugim podzakonskim aktima, koje temeljem zakona donosi Vlada RH ili nadležno ministarstvo.

Isto tako, zakon ne predviđa zabranu postavljanja uređaja u poslovnim prostorima, već samo mogućnost određivanja uvjeta za postavljanje i ugrađivanje urbane opreme na zgradama, a o provedbi tih odredaba odlučuje nadležno gradsko upravno tijelo.

U svrhu pravilnog i kvalitetnog rješavanja ovog problema upućujemo na Opće kriterije za ugradnju bankomata u zaštićenim povijesnim jezgrama izdanim od Uprave za zaštitu kulturne baštine koji su vijećnicima dostavljeni u dodatnim materijalima za sljedeću sjednicu Gradskoga vijeća. Uvrštavanjem tih  kriterija u Odluku o komunalnom redu, uz uvažavanje gore navedenih primjedbi, rezultiralo bi kvalitetnim normativnim uređenjem postavljanja bankomata u gradskoj jezgri.

 

Predsjednik GO SDP-a Dubrovnik                      

Jadran Barač

Komentari
Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *