JADRAN BARAČ: Pitanje je vremena kad će oporba uputiti podnesak DORH-u za češljanjem poslovanja i transakcijskog računa PRIMORJE GRADNJA d.o.o.

301

“Gradski HDZ se umjesto gradskim projekata i vođenjem grada bavi difamacijama na osobnoj razini odnosno objavama nepotpunih i krivih informacija u cilju pokušaja diskreditacije oponenata. Razlog tome je pokušaj skretanja fokusa s najveće afere u povijesti gradske uprave Grada Dubrovnika. Naime, nedavno je otkriveno da su visoki dužnosnici gradskog HDZ-a, ujedno i gradske vlasti, upleteni u pogodovanje gradskim zemljištem, uključujući i gradonačelnika Mata Frankovića koji je glavni odgovorni za pripremu točaka dnevnog reda.

Treba naglasiti da je upravo gradonačelnik Mato Franković potpisao da tvrtka PRIMORJE GRADNJA d.o.o.(investitor izgradnje na spornoj čestici) u ime Grada Dubrovnika vodi postupak rješavanja imovinsko pravnih odnosa te ishođenje dozvola.

Punomoć koju je Gradonačelnik izdao dana 27. travnja 2018. god. ukazuje da je glavni akter afere pogodovanja društvu Primorje gradnja d.o.o., kroz ustupanja dijela javnog dobra radi formiranja građevinske parcele, sam Gradonačelnik a ne zamjenica gradonačelnika Orlanda Tokić, koju je Gradonačelnik za sada označio kao eventualnog jedinog aktera pogodovanja budući je izradila idejni projekt zgrade na predmetnim česticama.

Naime, prilikom davanja punomoći za ishođenje lokacijske dozvole rekonstrukcije dijela Liechtensteinova puta Gradonačelnik je znao ili je morao znati (zahtjev za otkup dijela puta je već od kraja prošle godine upućen gradskoj upravi) da je društvo Primorje gradnja zainteresirano za preuzimanje dijela tog javnog dobra.

Putem punomoći izdane od Gradonačelnika društvo Primorje gradnja ishodilo je lokacijsku dozvolu kakva je njemu odgovarala, odnosno tom lokacijskom dozvolom pravdano je odvajanje spornog dijela čestice i skidanje statusa javnog dobra. Donošenje zaključka o skidanju statusa javnog puta, kao i namjeravanu odluku s posljednje sjednice o objavljivanju javnog natječaja za prodaju tog dijela nekretnine, Gradonačelnik je opravdavao lokacijskom dozvolom o rekonstrukciji puta i sada je sasvim vidljivo da je izdana punomoć od strane Gradonačelnika  bila ključan akt u ovom pogodovanju i igrokazu koji je izveden na sjednicama Gradskog vijeća u dva nastavka.

Uvrštavanjem ove točke u dnevni red sjednice Vijeća po hitnom postupku, kako vijećnici odnosno javnost ne bi imali vremena da razotkriju ovu manipulaciju dao je svoj doprinos i predsjednik vijeća Marko Potrebica pa je time on drugi po redu akter ove afere. Zamjenica Gradonačelnika kao izvršiteljica njihovih naloga je tek na trećem mjestu.  

Dokaza o kompromitaciji je svakim danom sve više, a i sam Gradonačelnik je javno ustvrdio kako u ovoj prodaji ne bi bilo ništa sporno da privatni investitor nije projektirao i prodavao stanove na zemljištu koje je u gradskom vlasništvu.

Pitanje je vremena kad će oporba uputiti podnesak DORH-u za češljanjem poslovanja i transakcijskog računa PRIMORJE GRADNJA d.o.o. prilikom kojeg će se jasno uvidjeti dokazi o kupoprodaji stanova te je li u kupnji sudjelovao itko od vladajućih, a time ima li  elemenata kaznenog djela.”


   Predsjednik GO SDP-a Dubrovnik Jadran Barač


Komentari
Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *