MSC CRUISES ELIMINACIJOM PLASTIČNIH PREDMETA ZA JEDNOKRATNU UPOTREBU UNAPREĐUJE PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA

359

MSC Cruises, najveća kompanija za kružna putovanja u privatnom vlasništvu i vodeći brand u Europi, Južnoj Americi i Južnoj Africi, danas je najavila još jedno novo poglavlje u svom programu zaštite okoliša uvođenjem obveze uklanjanja svih plastičnih predmeta za jednokratnu upotrebu diljem flote i njihovom zamjenom održivim alternativama.

Kao dio vlastitog Programa smanjenja plastike, do kraja ožujka 2019. godine MSC Cruises će ukinuti veliki broj plastičnih predmeta koji se koriste na brodu i na obali, a isti će biti zamijenjeni ekološki prihvatljivim rješenjima. Kao prvi korak, kompanija već poduzima potrebne radnje kako bi do kraja godine sve plastične slamke zamijenila 100% kompostatornim i biorazgradivim alternativama.

Pierfrancesco Vago, izvršni predsjednik MSC Cruises-a, izjavio je: „Naša misija u MSC Cruises-u je pružiti gostima najbolje iskustvo odmora na moru, a predani smo postići taj cilj na održivi način. Upravo iz tog razloga, uputili smo se na putovanje smanjenja utjecaja naših brodova i operacija na okoliš. Uklanjanje plastičnih predmeta za jednokratnu upotrebu diljem flote jedan je dodatni korak koji poduzimamo u tom smjeru. Još važnije, kao dio našeg globalnog programa zaštite okoliša, to predstavlja dodatni korak u našem nastojanju da očuvamo i zaštitimo naš najdragocjeniji resurs: mora i oceane.“

Tijekom godina MSC Cruises poduzeo je brojne korake kako bi podržao ovu obvezu u okviru svog globalnog programa zaštite okoliša. Kao rezultat niza prethodnih akcija, svi brodovi MSC Cruises-a su sustavno pripremljeni za ovaj program i opremljeni suvremenim postrojenjima za recikliranje i učinkovitim sistemima zbrinjavanja otpada. Svi članovi posade su angažirani u nastojanjima kompanije u razdvajanju i zbrinjavanju otpada u skladu s zahtjevima MARPOL-a i načelima zaštite okoliša CLIA-e kako bi se spriječilo onečišćenje mora. Sveobuhvatni i koherentni sustav pažljivo nadgleda njihove napore kako bi upravljao i kontrolirao sve aspekte zaštite okoliša na brodu i na obali. Snažan tim obučenih časnika za zaštitu okoliša osigurava učinkovitu implementaciju politika i vizija kompanije. Kroz opsežan trening program kompanija kontinuirano nastoji podići ljestvicu na ovom polju i postići bolje prakse recikliranja i gospodarenja otpadom.

Kako bi zadovoljio i premašio postavljene ciljeve zaštite okoliša, MSC Cruises je pokrenuo proces uklanjanja svih plastičnih predmeta za jednokratnu upotrebu koji se koriste na brodovima flote i kod kopnenih operacija. Do ožujka 2019. godine ukinut će se sve plastične vrećice, žlice, čaše i ostali jednokratni plastični predmeti za koje postoji zamjena u obliku ekološki prihvatljivih alternativa. Ambalaža pojedinačnih predmeta kao što su posudice maslaca, džemova ili jogurta bit će uklonjena, a procesi optimizirani kako bi se gostima osiguralo praktično rješenje.

Dok kompanija radi na ostvarenju ove obveze, predstojeća mjera na razini flote bit će uklanjanje svih jednokratnih plastičnih slamki. Već do kraja 2018. godine MSC Cruises će osigurati potpuno biorazgradive i kompostabilne slamke na svojim brodovima i na kopnu. Štoviše, pića više neće biti automatski poslužena sa slamkom što bi trebalo smanjiti ukupnu potrošnju slamki za 50%. Gosti koji će zatražiti slamku će moći odabrati različite ekološki prihvatljive opcije. Ova praksa primijenit će se i na otočne destinacije, sve urede na kopnu i izlete u ponudi MSC Cruises-a.

MSC Cruises će raditi s nizom međunarodnih i lokalnih dobavljača na područjima gdje su brodovi razmješteni te će osigurati ekološki prihvatljive alternative od 100% biorazgradivih smola iz obnovljivih izvora uključujući polilaktičnu kiselinu na bazi kukuruza ili šećera, bambus, papir ili druge organske materijale. Dodatno, kompanija aktivno radi s dobavljačima na svim razinama u opskrbnom lancu na uklanjanju plastike namijenjene jednokratnoj upotrebi kod proizvoda i ambalaže gdje god je to moguće.

Ovo dostignuće je prvi korak sveobuhvatnijeg Programa smanjenja plastika koji ima za cilj ukloniti sve plastične predmete za jednokratnu upotrebu gdje je održiva zamjena dostupna, te općenito smanjiti upotrebu plastike. Gdje takva zamjena nije dostupna, MSC Cruises želi osigurati njeno pravilno recikliranje. U tu svrhu, MSC Cruises će raditi zajedno s globalnim liderom u inspekciji, provjeri, testiranju i certifikaciji, kako bi osigurao da su sve aktivnosti recikliranja ispravne i certificirane od strane stručne organizacije.

 

  1. Vago je zaključio: “U MSC Cruises-u trenutno istražujemo suradnju s vodećom globalnom certifikacijskom kompanijom kako bismo osigurali da se svi preostali plastični predmeti za koje trenutno ne postoji odgovarajuća zamjena učinkovito recikliraju. Na taj način preostali predmeti na svim brodovima naše flote, bez obzira na kojem području su raspoređeni, nemaju utjecaj na more niti na kopno u korist ljudi s kojima smo u doticaju tijekom naših globalnih operacija.“

Komentari


TAG


Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *