NA DANAŠNJI DAN 1991. uspješna akcija SJP Grof

257

Na današnji dan, 14. rujna 1991. godine, SJP “Grofovi” izvela je uspje­šnu akciju zauzimanja armijskog čvori­šta veze Rota na PelješcuSredinom rujna 1990. Vlada Republike Hrvatske doni­jela je odluku kojom je brojno stanje milicije u slučaju rata, neposredne rat­ne opasnosti ili drugih izvanrednih prilika određeno u ukupnom broju od 70.000 pripadnika, od kojih 25.000 djelatnih i 45.000 pričuvnih. Time je stvorena osnova za povećanje broja dje­latnika MUP-a i promjenu njegove izra­zito nepovoljne nacionalne strukture. Tako je koncem rujna 1991. PU Dubrov­nik raspolagala ukupnim snagama od oko 200 djelatnih i 300 pričuvnih po­licajaca, koji su preuzeli osiguravanje svih važnijih objekata u Gradu, kao i nadzor prometnica uz državnu grani­cu prema Crnoj Gori i BiH. Uz stalni i pričuvni sastav u MUP-u Republike Hrvatske je tijekom travnja i svibnja osno­vano 18 posebnih postrojbi policije, pa tako i SJP “Grofovi” u Dubrovniku. Prilikom osnutka ova specijalna je­dinica brojila je oko 30 pripadnika. Po­seban značaj za obranu prostora cijele južne Dalmacije imala je njihova uspje­šna akcija zauzimanja armijskog čvori­šta veze Rota na Pelješcu, izvedena 14. rujna 1991. godine.

Izvor: Gradoplov

Komentari
Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *