Obavijest za umirovljenike i starije osobe bez primanja sa područja Općine Dubrovačko primorje za dostavu zahtjeva za novčanu pomoć

534

Obaviještavaju se umirovljenici i starije osobe  bez primanja,  sa područja Općine Dubrovačko primorje da se zahtjev  za odobravanje novčane pomoći (mirovinskog dodatka) dostavlja Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Dubrovačko primorje od 25. ožujka  do 25. travnja  2022. godine u vremenu od 07.00 do 11:00 sati ili na mail: opcina@dubrovackoprimorje.hr ili poštom na adresu : Općina Dubrovačko primorje, Trg Ruđera Boškovića 1, 20232 Slano.

Pravo na uvećanu pomoć za uzdržavanje ostvaruju osobe koje imaju prebivalište na području Općine Dubrovačko primorje i to nesposobni samci i maloljetne osobe, koji su to pravo ostvarili (rješenjem) preko Centra za socijalnu skrb.

Pravo na mirovinski dodatak ostvaruju i korisnici s prebivalištem na području Općine Dubrovačko primorje, stariji od 60 godina za žene i 65 godina za muškarce, koji  primaju starosnu, invalidsku ili obiteljsku mirovinu od Republike Hrvatske, a ona godišnje ukupno za supružnike sa svim dodacima ne prelazi 33.000,00 kn, uključujući i prihode po drugim osnovama.

Pravo na novčanu pomoć ostvaruju osobe bez mirovine s prebivalištem na području općine Dubrovačko primorje , stariji od 60 godina za žene i 65 godina za muškarce, a njihova ukupna godišnja primanja supružnika ne prelaze  33.000,00 kuna.

Pravo na mirovinski dodatak ostvaruju i samci čija  ukupna godišnja primanja ne prelaze 16.500,00 kuna.

Popis korisnika Centra za socijalnu skrb zatražit će se preko Jedinstvenog upravnog odjela, a ovisno o visini primljene pomoći i radnoj sposobnosti korisnika, uvrstit će se u utvrđeni razred.

Nakon zaprimanja zahtjeva provjerit će se je li tražitelj pomoći zadovoljava uvjete. Ukoliko tražitelj zadovoljava sve uvjete sukladno Pravilniku izvršit će se isplata temeljem donesenog Rješenja.

Općina zadržava pravo na dodatnu provjeru i traženje dopune dokumentacije u cilju utvrđivanja stalnog prebivališta navedenog u zahtjevu (potvrda MO, računi komunalnih usluga-struja, voda, potvrda o odabranom liječniku obiteljske medicine i sl.)

Za nepotpune zahtjeve zatražit će se dopuna dokumentacije koju je tražitelj dužan dostaviti u roku od 8 dana. Ukoliko tražitelj pomoći ne dopuni zahtjev traženom dokumentacijom, isti će se odbaciti.

Obrazac za prijavu može se preuzeti na web stranici Općine Dubrovačko primorje https://www.dubrovackoprimorje.hr/ ili osobno u prostorijama Općine Dubrovačko primorje.

Svi podnositelji dužni su uz zahtjev priložiti:

–        Preslik osobne iskaznice (podnositelja zahtjeva i supružnika)

–        Zadnji odrezak od mirovine (podnositelja  zahtjeva i supružnika)

Komentari
Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *