Počeli radovi na uređenju pretovarne zone na Pločama

193
Nakon prethodno provedenog čišćenja prostora krenuli su radovi 1. faze uređenja područja pretovarne zone na Pločama, čime će ovaj prostor u neposrednoj blizini istočnog ulaza u povijesnu jezgru dobiti primjereniji izgled.
Planirano uređenje podrazumijeva uklanjanje građevinskog i ambalažnog otpada, pokretnih i nepokretnih stvari unutar paravana kao i samih paravana te formiranje zelenog pojasa u gradskoj sredini sadnjom Laurus nobilis i Pittosporum tobira “Nanum“ te konceptualnu podjelu javne površine na prihvatno-pretovarnu zonu i otvaranje javne površine, fontane „Međed“ koja ima svojstvo kulturnog dobra i javnog gradskog WC-a građanstvu i turistima.
Kontejneri miješanog komunalnog otpada će se postaviti na rub čestice, uz potporni zid prema Gimnaziji Dubrovnik, dok će se zadržati autobusna čekaonica i pješački prijelaz Ulicom Frana Supila, paralelan s cestom.
U drugoj fazi projekta pristupit će se trajnom rješenju problematike pretovarne zone.

Komentari
Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *