Sjednica Općinskog vijeća Općine Konavle (utorak, 26. studenog u 18 sati)

12

17.sjednica Općinskog vijeća Općine Konavle za 26. studenog 2019.g. (utorak) u zgradi Općine Konavle u Cavtatu s početkom u 18:00 sati.

Za sjednicu se predlaže sljedeći:

DNEVNI RED

1. Prijedlog II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Konavle za 2019.g. s projekcijama za 2020.g. i 2021.g.
2. Prijedlog Izmjene Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Konavle za 2019.g.
3. Prijedlog I. Izmjene Programa demografskih mjera i socijalno zdravstvenih potreba za 2019.g.
4. Prijedlog II. Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019.g.
5. Prijedlog II. Izmjene Programa građenja komunalne infrastrukture za 2019.g.
6. Prijedlog Odluke o zaduženju Općine Konavle za financiranje izgradnje i opremanje reciklažnog dvorišta.
7. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za kreditno zaduživanje Čistoće i zelenilo Konavle d.o.o. Čilipi.
8. Prijedlog Odluke o davanju jamstva Općine Konavle na kreditno zaduženje društvu Čistoća i zelenilo Konavle d.o.o. Čilipi.
9. Prijedlog Proračuna Općine Konavle za 2020.g. s projekcijama za 2021.g. i 2022.g.
10. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Konavle za 2020.g.
11. Prijedlog Odluke o načinu sukcesivnog korištenja viška prihoda iz prethodnih razdoblja.
12. Prijedlog Programa demografskih mjera i socijalno zdravstvenih potreba za 2020.g.
13. Prijedlog Programa javnih potreba u sportu za 2020.g.
14. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi za 2020.g.
15. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020.g.
16. Prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture za 2020.g.
17. Prijedlog Programa utroška sredstava turističke pristojbe za 2020.
18. Prijedlog Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje naknadno izgrađenih zgrada u prostoru za 2020.g.
19. Prijedlog Programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja Stanica Dubrovnik za Općinu Konavle u 2020.g.
20. Prijedlog Odluke o rasporedu sredstava političkim strankama i vijećnicima Općinskog vijeća Općine Konavle izabranim s liste grupe birača iz proračuna Općine Konavle za 2020.g.
21. Prijedlog Godišnjeg Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Konavle za 2020.g.
22. Prijedlog Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada.
23. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o visini paušalnog poreza na dohodak po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici u kampu i smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski smještaj.
24. Prijedlog Odluke o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova na području Općine Konavle.
25. Prijedlog Ugovora o davanju na upravljanje,korištenje i održavanje zgrade Doma za starije i nemoćne osobe u Grudi.

Predsjednik Općinskog vijeća

Ivo Simović v.r

Komentari
Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *