Tag:

Zakupniku otkaz javne površine za prodaju suvenira na „štand-barci“

Gradonačelnik Grada Dubrovnika Mato Franković na sedam dana otkazao je Ugovor o zakupu javne površine zakupniku P.B., jer se zakupnik javnom površinom koristio...