Tag: , ,

Grad nastavlja s mjerama pomoći zakupnicima poslovnih prostora i javnih površina

Gradsko vijeće Grada Dubrovnika usvojilo je nove mjere pomoći zakupnicima javnih površina i poslovnih prostora u vlasništvu Grada koje će vrijediti za razdoblje od...

Pokrenuto javno savjetovanje o zakupu javnih površina

Grad Dubrovnik pokrenuo je 23. listopada 2019. postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o zakupu javnih...

Otkaz ugovora o zakupu javne površine i objektu „Tavulin“ u ulici Za Rokom

Zbog kršenja odredbi zaključenog ugovora o zakupu javne površine te odredbi Odluke o zakupu javnih površina gradonačelnik Mato Franković na sedam dana otkazao je...

Poziv proizvođačima za samostalan plasman mandarina na javnim površinama diljem Hrvatske

Odlukom župana Dubrovačko-neretvanske županije, Nikole Dobroslavića, osnovano je i imenovano Povjerenstvo za mandarine kao savjetodavno tijelo Župana po pitanjima...