Tag: ,

Ekološka katastrofa prijeti Zrmanji: ‘Stradava flora i fauna’

Rijeku Zrmanju zagadio je mazut, najvjerojatnije iz nekadašnjih spremnika mazuta propale tvornice Glinice. Ovo nije prvi puta da se mazut pojavio u rijeci nakon...

Ekološka katastrofa prijeti Zrmanji: ‘Stradava flora i fauna’

Rijeku Zrmanju zagadio je mazut, najvjerojatnije iz nekadašnjih spremnika mazuta propale tvornice Glinice. Ovo nije prvi puta da se mazut pojavio u rijeci nakon...

Ekološka katastrofa prijeti Zrmanji: ‘Stradava flora i fauna’

Rijeku Zrmanju zagadio je mazut, najvjerojatnije iz nekadašnjih spremnika mazuta propale tvornice Glinice. Ovo nije prvi puta da se mazut pojavio u rijeci nakon...