Tag: , ,

Na području Gornjih sela voda i dalje nije za piće

Pregledom terena utvrđeno je da je mutnoća vode na izvorištu Palate i dalje unutar dozvoljenih vrijednosti.  Ipak, na području Gornjih sela mutnoća...

Na području Gornjih sela i na području otoka Šipana mutnoća vode iznad dozvoljenih vrijednosti

Pregledom terena utvrđeno je da je mutnoća vode na izvorištu Palate unutar dozvoljenih vrijednosti.  Ipak, na području Gornjih sela i na području...

Vodovod Dubrovnik: Na izvorištu Ombla izmjerena je povišena mutnoća

Na izvorištu Ombla izmjerena je povišena mutnoća uslijed kiša. Stoga je i tijekom dana u dijelovima vodoopskrbne mreže Dubrovnika moguća pojava povišene mutnoće....