TJEDNI PREGLED: U povijesnoj jezgri postavljeni mjerači buke, održan sastanak sa stanarima Karingtonke, gradit će se dodatna etaža za parkirna mjesta…

408

Povećanjem satnice pomoćnika u nastavi Grad Dubrovnik osigurava nadstanard u obrazovanju

Grad Dubrovnik već godinama u svim svojim školama i vrtićima uspješno provodi projekt pomoćnika u nastavi, a u tekućoj školskoj godini angažirano je 65 pomoćnika u osnovnim školama te još 39 pomoćnika u dječjim vrtićima. Uz bespovratna sredstva iz Europskog socijalnog fonda, koja se za program pomoćnika u osnovnim školama dodjeljuju u maksimalnom mogućem iznosu, Grad Dubrovnik od prošle godine osigurava i nadstandard na način da u svom proračunu rezervira sredstva za pokrivanje povećanja plaća angažiranih asistenata.

Naime, Europski socijalni fond isplaćuje satnicu u iznosu od 3.32 eura za 51 pomoćnika, dok Grad Dubrovnik za navedene pomoćnike osigurava razliku do 4.65 eura neto (5,97 eura bruto) te puni iznos za 14 dodatnih pomoćnika, uključujući i ostala prava iz radnog odnosa kao i ostalim zaposlenicima  u školama za sve pomoćnike. Trošak pomoćnika u vrtićima isključivo se financira vlastitim sredstvima Grada Dubrovnika, a sukladno iskazanim potrebama.

Podsjetimo, Grad Dubrovnik među prvim je hrvatskim gradovima donio Odluku o povećanju satnice pomoćnicima u nastavi. Odluka je donesena na 15. sjednici Gradskog vijeća Grada Dubrovnika u listopadu 2022., dok su prethodno, izmjenama i dopunama prošlogodišnjeg proračuna, osigurana dodatna sredstva za povećanje satnice te je za tu namjenu već u proračunskom razdoblju od 1. rujna do 31. prosinca 2022. godine osigurano 86 tisuća eura – 53 tisuće eura za pomoćnike u nastavi u osnovnim školama i 33 tisuće eura za pomoćnike u dječjim vrtićima.

Ukupno se u tekućoj školskoj godini sredstvima Europskog socijalnog fonda u iznosu 260.674,00 eura financira 47 posto ukupnog troška programa (škole + vrtići), dok se iz  proračuna Grada Dubrovnika za plaće svih pomoćnika u nastavi izdvaja 294.507,00 eura, odnosno 53 posto od ukupne cijene koštanja.

Uključivanje djece s poteškoćama u razvoju u redoviti sustav odgoja i obrazovanja jedan je od prioritetnih projekata u području predškolskog odgoja i školstva Grada Dubrovnika, a provodi se upravo kroz program Pomoćnici u nastavi.

 

Mihaela Mikulandra nova predsjednica Uprave društva Čistoća d.o.o.

Na održanoj skupštini društva Čistoća d.o.o. dosadašnji članovi uprave Marko Iveković i Tomislav Tabak uz prethodni dogovor s gradonačelnikom Matom Frankovićem podnijeli su ostavke na svoje dužnosti.

Marko Iveković ostaje raditi u društvu Čistoća d.o.o. na radnom mjestu voditelj tehničkih operacija, dok Tomislav Tabak napušta tvrtku Čistoća te se odrekao prava na ugovorom definiranu otpremninu.

Na čelno mjesto Čistoće d.o.o. skupština društva imenovala je Mihaelu Mikulandru, dosadašnju zaposlenicu društva Sanitat Dubrovnik d.o.o., kao jedinu članicu uprave društva na mandat od 4 godine.

Gradonačelnik Mato Franković se zahvalio dosadašnjoj upravi Čistoće d.o.o. posebno ističući velik doprinos u sanaciji Grabovice, vođenju tvtke u korona krizi i financijskoj stabilnosti koju su postizali unatoč jako teškom financijskom udaru koji je Čistoća d.o.o. pretrpjela.

“Vjerujem da će Čistoća d.o.o. pod upravljanjem nove predsjednice Uprave krenuti maksimalno u smjeru uspostavljanja novog režima gospodarenja otpadom, biti stalno prisutna na ulicama Grada a sve kako bi nam Grad i dalje zadržao epitet jednog od najčišćih turističkih gradova u svijetu”, izjavio je gradonačelnik Franković.

Dužnost predsjednice Uprave Čistoće d.o.o. Mihaela Mikulandra će preuzeti 5. lipnja 2023. godine.

 

Položeni vijenci uz Dan državnosti

Uoči obilježavanja Dana državnosti Republike Hrvatske, gradonačelnik Grada Dubrovnika Mato Franković, zamjenica gradonačelnika Jelka Tepšić i predsjednik Gradskog vijeća Marko Potrebica položili su vijence i zapalili svijeće kod Spomen križa na groblju Boninovo.

Odana je tako počast svim braniteljima i civilima, koji su svoje živote izgubili tijekom Domovinskog rata, u jeku stvaranja neovisne i samostalne države Hrvatske.

U ime Grada Dubrovnika vijence su kod Spomenika pobjedi na lokaciji Vjetreni Mlin u Dubrovačkom Primorju položili i pročelnici Grada Dubrovnika Zdenko Medović i Dživo Brčić te gradski vijećnik Maro Kristić.

Uz predstavnike Grada Dubrovnika, pijetet svim žrtvama uz Dan državnosti Republike Hrvatske iskazali su i državni tajnik Ministarstva vanjskih i europskih poslova Frano Matušić, župan dubrovačko-neretvanski  Nikola Dobroslavić, predstavnici općina Dubrovačko Primorje i Ston, Policijske uprave dubrovačko-neretvanske, udruga proisteklih iz Domovinskog rata i članovi obitelji poginulih branitelja.

 

PROŠIRUJE SE MODEL DUBROVAČKE STANOGRADNJE: Posebna mjera za revitalizaciju povijesne jezgre

Kako bi pomogao mladim obiteljima koje se nalaze pred izazovom rješavanja stambenog pitanja na skupom dubrovačkom tržištu nekretnina, Grad Dubrovnik novim mjerama proširuje jedinstveni model Dubrovačke stanogradnje, s posebnim naglaskom na revitalizaciju povijesne jezgre.

U skladu s aktivnostima Plana upravljanja svjetskim dobrom UNESCO-a kojem je prioritetni cilj očuvanje „živog grada“, gradska uprava pokrenula je obnovu stambenog fonda u svom vlasništvu unutar stare gradske jezgre s intencijom da renovirane stambene jedinice dodjeljuje na korištenje obiteljima s više djece. Riječ je o demografskoj mjeri, a u ovoj godini u planu je obnova četiri stana. Nastavak je to niza investicija u društvenu infrastrukturu među kojima se izdvaja novi objekt OŠ Marina Getaldića unutar zidina koji će u rujnu otvoriti vrata i time postati još jedna škola s jednosmjenskom nastavom.

Osmišljen je i program 30 x 30 koja se sastoji od subvencioniranja trideset mladih obitelji iznosom od 30 tisuća eura, a radi ispunjenja svrhe kupnje prve nekretnine – kuće ili stana, odnosno izgradnju ili nadogradnju objekta. Uz mogućnost dugoročnog najma stana u Mokošici i planiranu izgradnju još 50 novih stanova u u Solitudu u sklopu projekta Dubrovačka stanogradnja, cilj ove subvencije je olakšati početak samostalnog života mladim sugrađanima.

Na javno savjetovanje upućena je i nova Odluka o najmu stanova u vlasništvu Grada Dubrovnika. Svrha izmjene postojeće odluke donesene 2016. je osiguravanje mogućnosti stanovanja primarno građanima Grada Dubrovnika nižeg socijalnog statusa, žrtvama obiteljskog nasilja, osobama od posebnog značenja za Grad Dubrovnik iz područja znanosti, zdravstva, kulture, športa i sl., te deficitarnim profesijama za koje se ocijeni da su prijeko potrebne Gradu Dubrovniku. Novom Odlukom povećat će se razina kontrole korištenja stanova od strane najmoprimaca. Naime, osim zakonskih razloga propisuju se i dodatni razlozi za otkaz ili raskid ugovora o najmu kao i praćenje ispunjavanja uvjeta temeljem kojih su ostvarena prava na davanje stana u najam.

Detaljne informacije i obrasci za sudjelovanje u savjetovanju dostupni su među objavljenim savjetovanjima s javnošću.

 

Otkaz ugovora o zakupu javne površine objektu „Good life“ na 30 dana

Zbog opetovanog kršenja odredbi zaključenog ugovora o zakupu javne površine te odredbi Odluke o zakupu javnih površina na trideset dana otkazan je ugovor o najmu javne površine zakupniku „Galleon 181 j.d.o.o. za ugostiteljski objekt „Good life“ u ulici Uz Tabor.

Otkazi ugovora izjavljeni su zbog postavljanja više stolova i stolica na javnu površinu nego što je ugovorom dozvoljeno, odnosno zbog proširenja zakupljene javne površine i smanjenja slobodnog prolaza ulicom te ometanja prolaza dijelom ulice. Zbog ponavljanja jednakog kršenja ugovora u roku od jedne kalendarske godine, drugi otkaz ugovora izrečen je u trajanju od 30 dana, dok je za prvi prijestup istom objektu u listopadu 2022. izjavljen otkaz u trajanju od sedam dana.

Naime, djelatnici Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i mjesnu samoupravu Grada Dubrovnika, Odsjeka za komunalno redarstvo, dana 20. travnja 2023. godine utvrdili da je tvrtka Galleon dozvolila postavljanje dodatnog stola te s drvenim klupama izašla na udaljenost od 130 cm, s jednim stolom od drvene bačve izašla na udaljenost od 155 cm te s postoljem od dva drvena suncobrana izašli na udaljenost od 170 cm, premda im je sukladno zaključenom ugovoru odobrena širina od 120 cm. Također, suprotno odredbama ugovora, postavljene su dvije reklamne table izvan zakupljene javne površine te je time ometan prolaz ulicom..

Komunalno redarstvo je postupajući po službenoj dužnosti o tome izdalo obvezni prekršajni nalog, a gradonačelnik je sukladno svojim ovlastima izjavio otkaz ugovora o zakupu javne površne na razdoblje od trideset dana, koji je zakupniku uručen osobnom dostavom dana 29. svibnja. Zakupnik može zatražiti ponovno zaključenje ugovora nakon otklanjanja okolnosti koje su dovele do otkaza ugovora, ali ne prije protoka roka od trideset dana.

 

Sukladno zaključcima sa zbora građana: U povijesnoj jezgri postavljeni mjerači buke

Kao što je gradonačelnik Mato Franković najavio na nedavno održanom zboru građana Gradskog kotara Grad, na Stradunu i Bunićevoj poljani su postavljeni mjerači buke.

U cilju osiguravanja veće kvalitete života sugrađana, poglavito stanovnika stare gradske jezgre, koja je kroz protekle godine narušena upravo reproduciranjem glazbe iznad dozvoljenih vrijednosti, Grad Dubrovnik započeo je punu primjenu odluke o buci u rujnu 2022. godine nakon stupanja na snagu odluka koje reguliraju pitanje buke te će nastaviti sustavno kontrolirati sve ugostiteljske objekte pridržavaju li se propisanih odredbi.

Primjena Odluke o buci određuje i novčane kazne u slučaju mogućih prekršaja, a iznosi 1327 eura za pravnu i 265 eura za odgovornu osobu i oduzimanje javne površine na sedam dana. Moguće ponavljanje prekršaja ugostiteljskog objekta podrazumijevat će oduzimanje površine na 30 dana, dok će nakon trećeg prekršaja javna površina biti trajno oduzeta. Dopuštenu razinu decibela propisuje Pravilnik Ministarstva zdravstva. Najviša dopuštena razina buke na vanjskom prostoru za mješovitu pretežno stambenu namjenu za večernji period od 19 do 23 sata iznosi 55 decibela.

Navedenim je u roku ispoštovan još jedan zaključak zbora građana, ali i jedna od aktivnosti Plana upravljanja za 2023. godinu budući da je smanjenje emitiranja buke u povijesnoj jezgri jedan od bitnih ciljeva obuhvaćenih Planom upravljanja svjetskim dobrom UNESCO-a, prvog dokumenta takve vrste u Republici Hrvatskoj, a čije se odredbe uvelike primjenjuju.

 

Gradonačelnik Franković na konferenciji o izazovima nautičkog turizma i pomorskog prometa

Konferencija Dubrovačkog vjesnika o infrastrukturnim izazovima nautičkog turizma i pomorskog prometa u Dubrovačko neretvanskoj županiji održana je u Lazaretima, a njoj je prisustvovao i gradonačelnik Grada Dubrovnika Mato Franković.

Pred visokim uzvanicima i okupljenom javnošću gradonačelnik Franković održao je prigodni govor istaknuvši kako je upravo Dubrovnik, mjesto gdje treba pričati o izazovima nautičkog i pomorskog turizma te prometa u budućnosti.

“Gledajući naslov konferencije ovdje i promišljajući o nekoj bližoj i daljnjoj budućnosti te koji su to izazovi bili, jesu i bit će vezani za pomorski promet, zapitao sam se koje nam to mogućnosti pomorski promet daje, koje su potrebe stanovništva vezano uz te infrastrukturne građevine. Tu uistinu imamo kao zajednica različita promišljanja, stavove i mogućnosti. Lučka uprava Dubrovnik, na čelu sa Blažom Pezom užurbano i vrijedno radi na novoj infrastrukturi, modernizaciji iste, projektu opskrbe kruzera električnom energijom te na pružanju novih usluga, što govori da idemo ukorak s vremenom. Nautički turizam iz dana u dan bilježi uspješne rezultate, a nadam se kako ćemo svjedočiti novim lučkim marinama koje donose organizirani odnos prema pomorskom dobru. Isto tako, nadam se kako ćemo nakon usvajanja UPU Gruškog akvatorija stvoriti uvjete za redefiniranje koncesije Luke Dubrovnik koja je u većinskom vlasništvu Grada Dubrovnika i osigurati sve preduvjete za gradnju budućeg cruising terminala. Ključno je upravljanje cruising turizmom. Svi gradovi imaju potrebu da privlače kruzere, a mi imamo potrebu, ne da ih tjeramo, nego da ih organiziramo, da postignemo suživot grada, zajednice i potrebe za biznisom”, riječi su gradonačelnika Frankovića upućene prisutnima.

Okupljene su u ovoj prigodi pozdravili direktor Slobodne Dalmacije i Dubrovačkog vjesnika Vinko Ursić Glavanović, župan dubrovačko-neretvanski Nikola Dobroslavić i načelnik sektora u Upravi za pomorstvo pri Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture Boris Fantulin. Nakon pozdravnih govora, uslijedila je rasprava u kojoj su sudjelovali ravnatelj Lučke uprave Dubrovnik Blaž Pezo, pročelnik Upravnog odjela za turizam, pomorstvo, poduzetništvo i energetiku Dubrovačko-neretvanske županije Ivo Klaić, pomoćnik ravnatelja Lučke uprave Ploče za razvoj, održavanje i investicije Milan Mihaljević, ravnatelj Županijske lučke uprave Dubrovnik Željko Dadić, ravnatelj Županijske lučke uprave Vela Luka Boris Žuvela i predsjednik Uprave ACI-a Kristijan Pavić.

 

Održan sastanak sa stanarima Karingtonke, gradit će se dodatna etaža za parkirna mjesta

Dubrovački gradonačelnik Mato Franković sastao se sa stanarima Karingtonke te ih izvijestio o komercijalnim uvjetima za kupnju parkirališnih mjesta, sukladno prethodnom dogovoru s investitorom koji gradi zgradu na parceli na kojoj su stanari ranije imali zakupljen parking.

Od stanara se očekuje da pošalju točan popis zainteresiranih za kupnju parking mjesta u garaži nove zgrade, gdje će se u dogovoru s investitorom graditi dodatna etaža za parking, a koji će biti namijenjen isključivo za potrebe stanara Karingtonke.

Prioritet će imati obitelji poginulih i nestalih branitelja, hrvatski ratni vojni invalidi i civilne žrtve Domovinskog rata te osobe koje su prethodno imale sklopljen ugovorni odnos s tvrtkom Leno za parkiranje na predmetnoj čestici.

 

50. OBLJETNICA DJELOVANJA OSNOVNE ŠKOLE LAPAD Zamjenica Tepšić uputila čestitke bivšem i sadašnjem stručnom osoblju, djelatnicima i svim učenicima

Zamjenica gradonačelnika Jelka Tepšić i pročelnik Upravnog odjela za obrazovanje, sport, socijalnu skrb i civilno društvo Dživo Brčić sudjelovali su na svečanom program obilježavanju 50 godina rada i djelovanja Osnovne škole Lapad.

U ovoj prigodi zamjenica Tepšić, kao jedna od bivših učenica lapadske škole, iskazala je posebno zadovoljstvo sudjelovanjem u svečanom programu, čestitavši pritom ravnateljici Nikolini Soko, vrijednim nastavnicama, nastavnicima i ostalom stručnom osoblju na predanosti, razumijevanju, nesebičnosti, entuzijazmu i želji kroz sve protekle godine rada. U svom emotivnom izlaganju zahvalila je ispred gradske uprave čitavom sadašnjem i bivšem osoblju škole, što su kroz sve protekle godine, uvijek, stavljali u središte svog rada učenika, njegov osobni razvoj i odgoj, pripremajući ga time za brojne životne izazove. Posebno je istaknula činjenicu kako Osnovna škola Lapad bilježi sjajne uspjehe, rezultate i statistike te se time svrstava u jednu od najuzornijih odgojno-obrazovnih ustanova. Uputila je čestitke i svim roditeljima učenika koji pohađaju i pohađali su lapadsku školu,  na njihovom neumornom angažmanu, volji i strpljenju u svrhu što kvalitetnijeg odrastanja, socijalizacije i savladavanja školskih obaveza.

Ravnateljica škole Nikolina Soko zahvalila je okupljenima na dolasku i zajedničkoj proslavi, naglasivši kako su svi koji su pohađali i djelovali unutar obrazovne ustanove na Glavici, značajno pridonijeli ostvarivanju vizije i misije škole.

Proslavi ove velike obljetnice jedne od dubrovačkih škola nazočili su zamjenica ravnateljice Caritasa Dubrovačke biskupije Marija Đurović, župnik Župe sv. Mihajla don Robert Čibarić, ravnatelj Doma Marina Držića Nikša Matić, ravnatelj Umjetničke galerije Dubrovnik Tonko Smokvina, ravnateljice osnovnih škola na području Grada Dubrovnika, predstavnici Školskog odbora OŠ Lapad i vijeća roditelja, bivše ravnateljice i danas umirovljeni stručni suradnici i djelatnici.

 

PREDSTAVLJEN INFORMATIVNI ANIMIRANI FILM RESPECT THE CITY Gradonačelnik Franković: “Cilj nam je educirati, ne kažnjavati posjetitelje”

 

Grad Dubrovnik u suradnji s Turističkom zajednicom grada Dubrovnika naručio je izradu animiranog filma koji gledatelje upoznaje s pravilima ponašanja za posjetitelje unutar povijesne jezgre. Film je predstavljen na konferenciji za novinare, a gradonačelnik Mato Franković istaknuo je kako je cilj ove kampanje edukcija turista.

”Ovaj animirani film način je komunikacije s našim gostima, kako bi smo ih informirali kakvo ponašanje od njih očekujemo kada stignu u naš grad. Nije nam cilj kažnjavati ih nego na jednostavan način upoznati s onim što je prihvatljivo ponašanje na zaštićenom lokalitetu UNESCO-ve baštine”, rekao je u prigodi predstavljanja filma gradonačelnik Dubrovnika Mato Franković.

Izvijestio je i o tome gdje se film već prikazuje, poput letova Croatia Airlinesa i brodova na kružnim putovanjima prilikom uplovljavanja u grušku luku, a nastavno na Memorandum o suradnji s CLIA-om, krovnom organizacijom cruise industrije. Do idućeg tjedna film će se prikazivati i dubrovačkoj zračnoj i pomorskoj luci te svim platformama Grada, gradskih firmi i ustanova, a ujedno se pregovara i s dubrovačkim hotelima.

Autor je animator Stjepan Milas, koji je za svoj prethodni animirani film Safe Vacation, izrađen u jeku korone, nagrađen 2020. visokim priznanjem na Međunarodnom festivalu turističkog filma ART&TUR.

Vitez Orlando, koji je i ovdje glavni protagonist, gledateljima na jednostavan način predstavlja glavne poruke projekta Respect the City – odjenuti se u šetnji, ne voziti bicikl ili električni romobil u povijesnoj jezgri, ne bacati čikove, držati pse na uzici i slično. Korišten je format nijemog animiranog filma koji je univerzalan i lako razumljiv široj publici i svim generacijama.

”Film je dio komunikacijskih aktivnosti projekta Respect the City, kojeg Turistička zajednica promovira svuda po svijetu i koji je prepoznat kao jedan potpuno novi, uspješan pristup održivog turizma. Sama forma ovog filma izabrana je kao blagi oblik komunikacije koji će gledatelje upozoriti na neka ponašanja i zabrane. Edukacija turista u cijelom svijetu je trenutačno ”in” jer jednak problem imaju svi turistički gradovi”, kazao je direktor TZ-a grada Dubrovnika Miro Drašković. Naglasio je i kako će se film promovirati i svima kanalima HTZ-a po svijetu.

U svibnju ostvaren novi rekord u prodaji Dubrovnik Pass-a

Gradska uprava Grada Dubrovnika u svibnju je zabilježila novi rekord u prodaji Dubrovnik Pass-a, Smart City rješenja predstavljenog prije nepunih godinu dana, ostvarivši prodaju od  42.440 komada vrijednu 1,59 milijuna eura! Dosadašnji rekord u prodaji ove zajedničke ulaznice u najznačajnije kulturne i spomeničke objekte Grada ostvaren je u rujnu prošle godine kad je zabilježen prihod od 1,3 milijuna eura.

Najveći su posjet temeljem Dubrovnik Pass-a zabilježile gradske zidine (97 posto), Knežev dvor (55 posto), Muzej Franjevačkog samostana Male braće (43 posto) te Pomorski muzej (36,7 posto), dok sve uključene atrakcije bilježe značajna povećanja broja posjetitelja.

Projekt Dubrovačke kartice pokrenut je 2010. godine s ciljem disperzije posjetitelja te dodatne promocije manje atraktivnih baštinskih institucija. Kartica je od samog početka uključivala besplatan posjet Gradskim zidinama, gradskim muzejima i galerijama te javni prijevoz, kao i popuste za brojne kulturne i turističke sadržaje. S obzirom na vrijeme boravka u Gradu, formirana su tri paketa usluga uključenih u jednodnevnu, trodnevnu i sedmodnevnu karticu.

Iako je od samog uvođenja sadržajem i cijenom bila najpovoljnije rješenje za posjet kulturnim atrakcija, projekt je svoj procvat doživio tek prošle godine kad je provedena digitalna transformacija. Uvođenjem informacijskog sustava elektronske naplate i kontrole, omogućena je jednostavnija prodaja, kupnja, očitavanje te kontrola korištenja, ekonomičnije upravljanje resursima i vremenom, kao i optimizacija marketinških aktivnosti kroz digitalnu promociju i upravljanje zajednicama.

U okviru projekta napravljen je i rebrending te redizajn vizualnog identiteta, uključujući i izmjenu imena iz Dubrovačke kartice u Dubrovnik Pass. Za potrebe promocije i prodaje izrađeni su web aplikacija i web shop koji omogućuju brzo i jednostavno kreiranje novih paketa usluga i cijena, budući da su rezultati prodaje i korištenja uključenih usluga vidljivi u realnom vremenu, kao i posebna mobilna aplikacija za kontrolu korištenja Dubrovnik Pass-a. U cilju učvršćivanja Dubrovnika kao poželjne destinacije za digitalne nomade, kreiran je i Digital Nomad Dubrovnik Pass-a kroz koji se osiguravaju posebne pogodnosti za osobe koje u Dubrovniku borave duže vrijeme radeći na daljinu.

Osim što generira prihode iz kojih se financira obnova baštine, ali i cjelokupni kulturni sektor, projekt Dubrovnik Passa iznimno je značajan i zato što pruža široke mogućnosti nadogradnje, umrežavanja te daljnjeg strateškog razvoja kao ključnog alata za upravljanje povijesnom jezgrom Grada kao UNESCO-ovim svjetskim dobrom. Sustav je kao inovativno rješenje usklađen s EU zelenim planom.

 

JAVNI POZIV za poticanje konkurentnosti i rasta poduzetništva na otocima

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije na temelju Programa dodjele potpora male vrijednosti otočnim poslodavcima za pokretanje gospodarskih aktivnosti i očuvanje radnih mjesta nastavlja s provođenjem mjere dodjele potpora male vrijednosti otočnim gospodarskim subjektima i to za pokretanje gospodarskih aktivnosti kao i za očuvanje radnih mjesta, a u svrhu poticanja konkurentnosti gospodarstva na otocima i poluotoku Pelješcu.

Provedbom ove mjere doprinosi se održivom i demografskom razvoju otoka, stvaranju uvjeta za očuvanje postojećih radnih mjesta, omogućavanju lakšeg zapošljavanja novih djelatnika i unaprjeđenju poslovanja te razvoja otočnih tvrtki kao temelja razvoja otočnog gospodarstva.

Korisnici potpore su otočni gospodarski subjekti koji obavljaju djelatnosti na otoku. Djelatnici koje zapošljavaju moraju imati prebivalište na otoku i kontinuitet rada najmanje dvanaest mjeseci bez prekida kod istog poslodavca, odnosno šest mjeseci bez prekida u razdoblju za koje se potpora dodjeljuje za pokretanje gospodarske djelatnosti. Udio vlasništva države, jedinice regionalne i lokalne samouprave u strukturi vlasništva korisnika potpora ne smije biti veći od 50% te otočni poslodavac ne smije biti financijska institucija (banka, osiguravajuće društvo, štedno-kreditna zadruga i sl.).

Ukupan iznos potpora male vrijednosti koje se dodjeljuju jednom poduzetniku ne smije prelaziti 200.000 eura unutar razdoblja od tri fiskalne godine, odnosno ukupan iznos potpore male vrijednosti koja se dodjeljuje jednom poduzetniku koji obavlja cestovni prijevoz tereta za najam ili naknadu ne smije prelaziti 100.000 eura unutar razdoblja od tri fiskalne godine.

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije jednom godišnje temeljem Programa jednom godišnje objavljuje Javni poziv za dodjelu navedenih potpora male vrijednosti.

Potpore se na temelju ovog Javnog poziva dodjeljuju za obračunsko razdoblje od 1. siječnja 2022. do 31. prosinca 2022. godine.

Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti otočnim poslodavcima za pokretanje gospodarskih aktivnosti i očuvanje radnih mjesta otvoren je do 19. lipnja 2023.

 

Dan otvorenih vrata udruga kao najava projekta revitalizacije TUP-a i Novog europskog Bauhausa

Dan otvorenih vrata udruga s područja Grada Dubrovnika održao se 2. lipnja u prostoru TUP-a.

Na prigodno postavljenim štandovima te izložbama i izvedbama, građanima Dubrovnika predstavile su se dubrovačke udruge iz područja ekologije i zaštite okoliša, tehničke kulture, tehnologije te kulture i umjetnosti.

Poseban naglasak Dana otvorenih vrata udruga bio je na uključivanju svih dubrovačkih kreativnih potencijala u projekt revitalizacije TUP-a i Novog europskog Bauhausa. U tom je smislu Nikolina Farčić, članica uprave društva TUP d.d., u svom obraćanju kazala: “TUP d.d. otvara vrata svog dvorišta Danu otvorenih vrata udruga u prostoru na čijoj će adresi, nadamo se u skoroj budućnosti, djelovati kulturni i STEM kreativci, koji će svojim pojedinačnim djelovanjem i interakcijom generirati zanimljive sadržaje, radionice i edukacije te postati nezaobilazna adresa raznih kreativnih događanja. U sklopu projekta revitalizacije TUP-a i Novog europskog Bauhausa priželjkujemo što više ovakvih aktivnosti u sad postojećim prostorima TUP-a i dvorišta koje će biti mjesto druženja, učenja, razmjene iskustava i mjesto novih kreativnih ideja, koje će i građani i posjetitelji ovog Grada rado posjećivati te biti motivirani i inspirirani njegovom kreativnom energijom.”

Otvarajući Dan otvorenih vrata udruga pročelnik Upravnog odjela za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo Dživo Brčić referirao se na iznimne organizacijske, ljudske i financijske napore Grada Dubrovnika tijekom uređenja, osnivanja i uspješnog djelovanja Centra za mlade Dubrovnik, ponudivši uključivanje svih kreativnih potencijala Centra za mlade i drugih gradskih organizacija i udruga mladih u projekt revitalizacije TUP-a i Novog europskog Bauhausa, kao i praktično iskustvo u formalno-pravnom i poslovnom udruživanju članica Centra za mlade kod uređenja odnosa u platformi Novog europskog Bauhausa.

 

Održana radionica o održivosti u turizmu “Sustainability for Shore Excursion providers”

U sklopu projekta SUSTOUR sufinanciranog iz programa COSME Europske unije, u hotelu Kompas održana je edukacijska radionica o održivosti u turizmu pod krilaticom “Sustainability for Shore Excursion providers”, a na njoj je sudjelovala i zamjenica gradonačelnika Jelka Tepšić.

Ovom prilikom zamjenica Tepšić pozdravila je ovaj događaj i organizaciju današnjeg susreta koji je okupio brojne lokalne dionike iz sektora turizma. Naglasila je važnost i potrebu ovakve vrste edukacija, poglavito u gradovima kao što je Dubrovnik, a koje pridonose boljem i proaktivnijem poslovanju.

“Zadovoljstvo mi je sudjelovati na ovoj radionici projekta SUSTOUR kojeg provodi Travelife.  Odrzivost postaje premisa važna za sve segmente turističkog poslovanja, stoga nas raduje što  su dvije dubrovačke agencije dionici ovog projekta zajedno sa svojim dobavljacima. Grad Dubrovnik kroz svoj program “Respect the City” gradi odrzivi turizam i ovakve inucijative važne su za ukupnu održivost destinacije”, kazala je zamjenica u svom govoru.

Radionica organizirana od strane Udruge hrvatskih putničkih agencija obuhvatila je obuku i predavanja svjetski priznatog lidera u promicanju održivog turizma i jednog od osnivača Vijeća za globalni održivi turizam (GSTC) Nauta Kustersa.  Kroz online vježbe i grupni rad prisutnima je ovom prigodom prenio spoznaje, iskustva i praktične vještine u pogledu odgovornog, sustavog vodstva i razvoja kompetencija u održivom poslovanju, implementaciji održivih modela i vrijednosti koje turističkim tvrtkama, turoperatorima i agencijama kojima je turizam primarna djelatnost, mogu znatno unaprijediti djelovanje i učiniti ga prepoznatljivim.

SUSTOUR ima za cilj poticanje kapaciteta i vještina 175+ organizatora putovanja (MSP-malih i srednjih poduzeća) kroz provedbu obuke, sustava upravljanja, standarda i rješenja, što će poboljšati njihovo održivo upravljanje i učinkovitost te otvoriti nove tržišne mogućnosti. Također, kroz projekt se nastoji razviti i primijeniti metodologiju i online alat za certificiranje održivosti izleta uključivanjem dobavljača izleta, uključujući (lokalni) prijevoz, aktivnosti (npr. vožnja brodom, ronjenje, razgledanje grada), hranu i usluge vođenja.

 

Gradonačelnik Franković na konferenciji MMF-a

Dubrovnik je dva dana domaćin međunarodne konferencije ‘Kreiranje politike u nemirnim vodama: poticanje otpornosti u Srednjoj, Istočnoj i Jugoistočnoj Europi‘, u organizaciji Hrvatske narodne banke (HNB) i Međunarodnog monetarnog fonda (MMF). Svečanom otvorenju konferencije prisustvovao je i dubrovački gradonačelnik Mato Franković.

Prisutne je pozdravio hrvatski premijer Andrej Plenković, a uvodno su govorili i glavna direktorica MMF-a Kristalina Georgieva te Boris Vujčić, guverner HNB-a.

Konferencija okuplja predstavnike Vlade Republike Hrvatske, guvernere središnjih banaka i ministre financija iz Srednje, Istočne i Jugoistočne Europe, predstavnike Europske komisije i Europske investicijske banke te predstavnike akademske zajednice i civilnog društva.

Na skupu se raspravlja o glavnim izazovima i mogućnostima politike za regiju, s naglaskom na jačanju energetske sigurnosti uz zelenu tranziciju, prilagodbu postojećim prijelazima u obrascima trgovine i stranih izravnih ulaganja i upravljanje makroekonomskim i strukturnim politikama.
Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *